Jobber innen samferdsel og infrastruktur

37 matchende stillinger funnet

Bane NOR

Prosjektledere

Bane NOR — Oslo — 27. oktober, 2017
Rambøll

Erfaren reguleringsarkitekt/arealplanlegger

Rambøll — Trondheim — 17. oktober, 2017
Rambøll

Erfarne vegplanleggere

Rambøll — Trondheim — 18. oktober, 2017
Rambøll

BIM Manager / Koordinator

Rambøll — Oslo — 14. oktober, 2017
Rambøll

Erfaren byggingeniør konstruksjon

Rambøll — Oslo — 13. oktober, 2017
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

Overingeniør/Sjefsingeniør-Trafikkplanlegger

Oslo Kommune, Bymiljøetaten — Oslo — 03. oktober, 2017
Asplan Viak

Erfarne jernbaneplanleggere

Asplan Viak — Trondheim — 13. oktober, 2017
Asplan Viak

Erfaren vegplanlegger

Asplan Viak — Trondheim — 13. oktober, 2017
Sweco Norge

Baneingeniør/sporplanlegger - sivilingeniør/ingeniør

Sweco Norge — Oslo — 02. november, 2017
Sweco Norge

Veiplanlegger - sivilingeniør/ingeniør Oslo

Sweco Norge — Oslo — 02. november, 2017
Sweco Norge

Elektroingeniør med baneerfaring Oslo

Sweco Norge — Oslo — 02. november, 2017
Rambøll

Byggingeniør konstruksjon

Rambøll — Oslo — 13. oktober, 2017
Bane NOR

Banemontør/banereparatør

Bane NOR — Akershus,Østfold — 24. september, 2017
Trondheim kommune - Kommunalteknikk

Teknisk sjef - Kommunalteknikk

Trondheim kommune - Kommunalteknikk — Trondheim — 15. oktober, 2017
Bane NOR

Kontraktsrådgiver FDV

Bane NOR — Oslo, Sør-Trøndelag, Trondheim — 29. september, 2017
Bane NOR

Kontraktsrådgiver ERTMS

Bane NOR — Oslo — 29. september, 2017
Norsk Bergsikring AS

Fjellsikrer

Norsk Bergsikring AS — Oslo, Sogn og Fjordane
Bane NOR

Elkraftoperatør ved Trafikkstyringssentralen i Drammen

Bane NOR — Akershus,Buskerud,Vestfold — 06. oktober, 2017