Jobber innen saksbehandling

11 ledige stillinger funnet

Statens vegvesen

Arealforvaltere

To ledige stillinger som arealforvalter — Molde og Ålesund — 12. august, 2018
Skedsmo kommune

Byggesaksbehandlere

Skedsmo — 19. august, 2018
Statens vegvesen

Statens vegvesen har ei viktig og sentral rolle i trafikksikkerheitsarbeide

Køyretøykontrollørar — Førde — 31. august, 2018
Statens strålevern

Stillinger innen atomberedskap

Rådgiver / Seniorrådgiver — Østerås — 15. august, 2018
SOL

Vil du være med på vår nye elbil-satsning?

Leder og journalist til nytt nettsted om elbil — Oslo

Det er behov for saksbehandling i mange ulike bransjer. Som saksbehandler arbeider du med å utarbeide og besvare søknader, forespørsler og andre skriv. Både offentlig og privat sektor har kontinuerlig behov for saksbehandlere med både bred og spesialisert erfaring. 

I arbeidet med å håndtere saker jobber du i et energisk miljø med ulike former for kundekontakt. Det er viktig å ha kunnskap om og beherske ulike IT-baserte hjelpeverktøy. Kundebehandling er noe man vil møte i ulike former for saksbehandling, enten det dreier seg om privatpersoner eller representanter for bedrifter eller offentlige instanser.

I arbeidet tar du gjennomtenkte avgjørelser og gjør utredninger for å vurdere saken du skal behandle. Du må tilegne deg kunnskap om lover og regler, organisasjonsstruktur og kultur for å bruke dette i oppgaveløsningen. Som person har du et brennende ønske om å hjelpe og bistå andre mennesker. Du er kjent med likebehandlingsprinsippet og bruker det som et  nøkkelverktøy i yrket.

Saksbehandlere er organisasjonens direkte kontakt med sine omgivelser. Du som saksbehandler vil jobbe etter etisk og juridisk forsvarlighet og bruker likestillingsprinsippet aktivt. Kjenner du deg igjen i beskrivelsene? Søk på en av stillingene nedenfor.