Jobber innen saksbehandling

13 ledige stillinger funnet

DSB - Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap

Vil du jobbe med beskyttelse av sivilbefolkningen?

Sivilingeniør — Tønsberg — 04. februar, 2018
Hitra kommune

Ønsker du å arbeide med plan- og byggesaksbehandling?

Hitra, Trøndelag — 29. januar, 2018
Bane NOR

Grunnerverver

Lillehammer, Akershus — 28. januar, 2018
Sola kommune

Seksjonsleder VVA - kommunalteknikk

Sola, Stavanger — 31. januar, 2018
Forsvarsbygg

Lokal informasjonsforvalter

Oslo, Rygge — 28. januar, 2018
Sørum kommune

Plan, næring og byggesak søker planrådgiver 100 % fast

Siste frist
Planrådgiver — Sørumsand, Akershus — 21. januar, 2018
Bergen kommune - Plan og bygningsetaten

Byggesaksbehandlere

Siste frist
Bergen — 21. januar, 2018
Eidsvoll kommune

Avdelingsleder Byggesak - Kommunal forvaltning

Eidsvoll, Akershus — 01. februar, 2018
Multiconsult

Elektroingeniør

Siste frist
Tromsø — 21. januar, 2018

Det er behov for saksbehandling i mange ulike bransjer. Som saksbehandler arbeider du med å utarbeide og besvare søknader, forespørsler og andre skriv. Både offentlig og privat sektor har kontinuerlig behov for saksbehandlere med både bred og spesialisert erfaring. 

I arbeidet med å håndtere saker jobber du i et energisk miljø med ulike former for kundekontakt. Det er viktig å ha kunnskap om og beherske ulike IT-baserte hjelpeverktøy. Kundebehandling er noe man vil møte i ulike former for saksbehandling, enten det dreier seg om privatpersoner eller representanter for bedrifter eller offentlige instanser.

I arbeidet tar du gjennomtenkte avgjørelser og gjør utredninger for å vurdere saken du skal behandle. Du må tilegne deg kunnskap om lover og regler, organisasjonsstruktur og kultur for å bruke dette i oppgaveløsningen. Som person har du et brennende ønske om å hjelpe og bistå andre mennesker. Du er kjent med likebehandlingsprinsippet og bruker det som et  nøkkelverktøy i yrket.

Saksbehandlere er organisasjonens direkte kontakt med sine omgivelser. Du som saksbehandler vil jobbe etter etisk og juridisk forsvarlighet og bruker likestillingsprinsippet aktivt. Kjenner du deg igjen i beskrivelsene? Søk på en av stillingene nedenfor.