Jobber innen prosjektledelse

140 ledige stillinger funnet

Statens vegvesen

Rådgjevar innan drift og vedlikehald

Ny i dag
Stavanger — 07. oktober, 2018
Statens vegvesen

Planleggingsleder

Ny i dag
Hamar — 07. oktober, 2018
Statens vegvesen

Vegplanlegger

Ny i dag
Moss — 14. oktober, 2018
Varanger Kraft

Seksjonsleder distribusjonsnett

Ny i dag
Vadsø — 12. oktober, 2018
Statsbygg

Over-/Senioringeniør VVS

Ny i dag
Oslo — 04. oktober, 2018
Norconsult

Nyutdannet master/bachelor innen veg, bane og trafikk

Sandvika Claude Monets Allé — 10. november, 2018
Forsvarsbygg

Prosjektledere til Norges mest spennende eiendomsmasse

Bardufoss, Setermoen — 23. september, 2018

Prosjektledelse er en nødvendighet i alle bransjer, og god prosjektledelse kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Å lede et prosjekt krever kunnskap om strategisk tenkning og det å kunne se det ferdigstilte prosjektet for seg, men prosjektledelse handler også om lagbygging, kompetansesammensetning og gjennomføringsevne.

De fire fasene i et prosjekt er planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledere bør være strukturerte og systematiske i sin tilnærming, både for å optimalisere arbeidet innad i prosjektet, men også for å sikre god arbeidsflyt og god rapportering underveis til oppdragsgiver.

 

Du bør være utpreget selvstendig, men også kunne være en motivator for andre. I et prosjektteam med spesialister vil man være den som passer på helheten og er navet som sørger for at prosjektet har den riktige fremdriften.

 

Du bør ha god økonomisk forståelse, gode kommunikasjonsevner og klare å beholde roen i en hektisk arbeidshverdag. Du må  være handlekraftig og besluttsom som person for å kunne opptre som en god leder for prosjektmedarbeiderne og samarbeidspartnere i prosjektgjennomføringen.  

Er du glad i å lede, ta ansvar og se resultater? Det er et behov for prosjektledere i alle typer bransjer. Nedenfor ser du hvem som trenger deg.