Jobber innen prosjektledelse

51 matchende stillinger funnet

Bane NOR

Har du erfaring fra prosjektering innen jernbane og ønsker en lederrolle?

Prosjekteringsleder — Oslo — 04. desember, 2017
Statens vegvesen

Planleggings- og prosjekteringsleder

Drammen — 20. desember, 2017
Sweco Norge

Sommerstudenter prosjektadministrasjon

Bergen — 01. februar, 2018
Rambøll

Project Manager, Copenhagen

Copenhagen — 14. desember, 2017
GK

Prosjektleder Rør Entreprise

Bodø — 10. desember, 2017
Statnett

Prosjektcontroller

Sandnes, Trondheim, Alta — 08. desember, 2017
GK

Prosjektutvikler

Kjeller — 08. desember, 2017
Asplan Viak

Ingeniør/sivilingeniør bygg

Harstad — 15. desember, 2017
Sweco Norge

Gruppeleder Sogn & Fjordane

Bergen — 15. desember, 2017
Fredrikstad kommune

Teamleder kommunalteknikk

Fredrikstad — 05. desember, 2017
Rambøll

Senior Areanlplanlegger

Oslo — 11. desember, 2017
Sweco Norge

Prosjekteringsleder sykehusbygg

Ski — 27. desember, 2017
Sweco Norge

Prosjekteringsleder sykehusbygg

Stavanger — 27. desember, 2017
Sweco Norge

Prosjektdirektør og prosjektledere Helsebygg

Stavanger — 27. desember, 2017
Sweco Norge

Prosjekteringsleder sykehusbygg

Trondheim — 27. desember, 2017
Sweco Norge

Prosjektdirektør og prosjektledere Helsebygg

Trondheim — 27. desember, 2017

Prosjektledelse er en nødvendighet i alle bransjer, og god prosjektledelse kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Å lede et prosjekt krever kunnskap om strategisk tenkning og det å kunne se det ferdigstilte prosjektet for seg, men prosjektledelse handler også om lagbygging, kompetansesammensetning og gjennomføringsevne.

De fire fasene i et prosjekt er planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledere bør være strukturerte og systematiske i sin tilnærming, både for å optimalisere arbeidet innad i prosjektet, men også for å sikre god arbeidsflyt og god rapportering underveis til oppdragsgiver.

 

Du bør være utpreget selvstendig, men også kunne være en motivator for andre. I et prosjektteam med spesialister vil man være den som passer på helheten og er navet som sørger for at prosjektet har den riktige fremdriften.

 

Du bør ha god økonomisk forståelse, gode kommunikasjonsevner og klare å beholde roen i en hektisk arbeidshverdag. Du må  være handlekraftig og besluttsom som person for å kunne opptre som en god leder for prosjektmedarbeiderne og samarbeidspartnere i prosjektgjennomføringen.  

Er du glad i å lede, ta ansvar og se resultater? Det er et behov for prosjektledere i alle typer bransjer. Nedenfor ser du hvem som trenger deg.