Jobber innen prosjektledelse

51 matchende stillinger funnet

Statsbygg

Eiendomsforvalter

Sør-Trøndelag — 08. januar, 2018
Experis

Assisterende prosjektleder

Oslo — 07. januar, 2018
 Nærings- og fiskeridepartementet

Prosjektleder for Ocean Space Centre

Oslo — 22. desember, 2017
Academic Work

Prosjektleder til Railcom

Prosjektleder (teknologi) — Lillestrøm
Sarpsborg kommune

Prosjektingeniør

Sarpsborg — 28. desember, 2017
GK

Prosjektleder

Drammen — 31. desember, 2017
Academic Work

Prosjektleder til Convert Group!

Prosjektleder (IT) — Oslo
Experis

Prosjektleder

Oslo — 05. januar, 2018
Experis

Virksomhetsarkitekt

Oslo — 05. januar, 2018
GK

Prosjektleder/Ingeniør VVS

Bergen — 31. desember, 2017
 Justis- og beredskapsdepartementet

Seniorrådgiver informasjonssikkerhet

Oslo — 19. desember, 2017
Experis

Prosjektleder/Prosjektadministrasjon

Molde — 07. januar, 2018
Rambøll

Project Controller

Oslo, Drammen — 07. januar, 2018
Skien kommune

Leder - Prosjekt og anlegg

Skien, Telemark — 18. desember, 2017
Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS og Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS

Prosjektleder tekniske anlegg

Strømmen — 04. januar, 2018
Våre Veger

Journalist - digitale medier

Oslo — 24. desember, 2017

Prosjektledelse er en nødvendighet i alle bransjer, og god prosjektledelse kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Å lede et prosjekt krever kunnskap om strategisk tenkning og det å kunne se det ferdigstilte prosjektet for seg, men prosjektledelse handler også om lagbygging, kompetansesammensetning og gjennomføringsevne.

De fire fasene i et prosjekt er planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledere bør være strukturerte og systematiske i sin tilnærming, både for å optimalisere arbeidet innad i prosjektet, men også for å sikre god arbeidsflyt og god rapportering underveis til oppdragsgiver.

 

Du bør være utpreget selvstendig, men også kunne være en motivator for andre. I et prosjektteam med spesialister vil man være den som passer på helheten og er navet som sørger for at prosjektet har den riktige fremdriften.

 

Du bør ha god økonomisk forståelse, gode kommunikasjonsevner og klare å beholde roen i en hektisk arbeidshverdag. Du må  være handlekraftig og besluttsom som person for å kunne opptre som en god leder for prosjektmedarbeiderne og samarbeidspartnere i prosjektgjennomføringen.  

Er du glad i å lede, ta ansvar og se resultater? Det er et behov for prosjektledere i alle typer bransjer. Nedenfor ser du hvem som trenger deg.