Jobber innen e-helse og telemedisin

1 matchende stillinger funnet

E-helse-bransjen tar alle tradisjonelle helse- og medisinaspekter med seg inn i teknologiverdenen. Hovedgrunnene er blant annet for å spare tid og penger, men ikke minst for å redde flere liv. En digital helserevolusjon feier nå over Norge og gjør oss rustet i møtet med fremtiden. 

Sykepleiere, overleger og vernepleiere får en ny formidlingsplattform ved hjelp av det nye digitale helsefokuset. Du vil som ansatt i e-helsenæringen jobbe med å tilrettelegge og utføre elektronisk samhandling med pasienter, på tvers i helsetjenesten og med utenforstående aktører. Ved digitalisering forminskes avstanden mellom helsevesen og pasient, og det øker muligheten til å hjelpe flere og hjelpe mer presist. 

E-helse-bransjen krever at du er teknologisk anlagt, interesserer deg for og motiveres av den digitale omstillingen av helsevesenet. Du må være omsorgsfull og klare å ta ansvar i krevende situasjoner. Det er mange emner innen den tradisjonelle helse- og sosialtjenesten der man i fremtiden vil oppleve digitalisering og forenkling, det er både utfordrende og spennende. Spesialiseringer, erfaring og nytenkning verdsettes og vektlegges på veien til fremtidens digitale helse-Norge.  

Har du lyst til å være med på å forme Norges digitale helserevolusjon? Da kan du søke på en av stillingene under.