Jobber innen arealplanlegging, arkitektur og geomatikk

41 ledige stillinger funnet

Sweco Norge

Landskapsarkitekt

Ny i dag
Stavanger — 04. april, 2018
Statens vegvesen

Ønsker du å bidra i utforming og utvikling av framtidas samferdselsanlegg?

Ny i dag
Landskapsarkitekt — Hamar — 12. mars, 2018
Bærum kommune – Prosjektenheten

Prosjektledere til utvikling av Bekkestua og Sandvika

Sandvika, Akershus — 12. mars, 2018
Statens vegvesen

Prosjektleiar Bussvei

Stavanger — 04. mars, 2018
Statens vegvesen

Kontrollingeniør veg og betong

Tingvoll, Møre og Romsdal — 04. mars, 2018
Rambøll

Geotekniker

Oslo — 18. mars, 2018
Rambøll

Geotekniker

Stavanger — 18. mars, 2018
Rambøll

Geotekniker

Kristiansand — 18. mars, 2018
Skedsmo kommune

Avdelingsarkitekt / overarkitekt

Skedsmo, Akershus — 11. mars, 2018
Sarpsborg kommune

Byplanlegger

Sarpsborg — 23. mars, 2018
Sarpsborg kommune

Rådgivere / arealplanleggere

Sarpsborg — 23. mars, 2018
Gamvik kommune

Ingeniør/saksbehandler på 71° nord

Gamvik, Finnmark — 11. mars, 2018
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetslektor i Geomatikk/Landmåling

Siste frist
Gjøvik — 23. februar, 2018
Statens vegvesen

Geodataforvaltar

Leikanger, Sogn og Fjordane — 25. februar, 2018
Statens vegvesen

Geodataforvaltar

Stavanger — 25. februar, 2018
Statens vegvesen

Prosjektleiar investeringsprosjekt

Bergen — 27. februar, 2018

I plan- og utviklingsbransjen finnes det mange samfunnsviktige jobber. Du arbeider tett med politikere, næringslivet og den generelle befolkningen. Her er målet å forme den arkitektoniske utviklingen privat, kommunalt og regionalt. Som arealplanlegger jobber du i all hovedsak med organiseringen av et samfunn, og er med å påvirke hverdagen til mange mennesker.

Byutvikling og arkitektur er de største fagfeltene i arbeidet som samfunnsplanlegger. Underkategoriene kan strekke seg fra eiendomsdrift, veg- og transportplanlegging, til jernbane, sykkeltilrettelegging og detaljplanlegging. Bransjen krever at du interesserer deg for faget, er ansvarsbevisst og selvstendig. I tillegg er det viktig at du kan sette deg inn i andres behov og problemstillinger.

I denne bransjen møter du en variert hverdag der du forholder deg til flere ulike typer mennesker og prosesser. Du må derfor ha gode kommunikasjonsevner, være samfunnsbevisst og i tillegg forretningsorientert. 

Vi blir stadig flere i vårt landstrakte land. By- og infrastrukturplanlegging er en nødvendighet for å tilrettelegge for fremtidens storbyer og storsamfunn. Ønsker du å være med og påvirke morgendagens samfunn? Søk en av stillingene nedenfor.