Jobber innen arealplanlegging, arkitektur og geomatikk

20 matchende stillinger funnet

Trondheim kommune

Ingeniør kart/GIS

Trondheim kommune — Trondheim — 06. oktober, 2017
Bane NOR

Rådgiver matematisk modellering og analyse

Bane NOR — Drammen, Trondheim — 13. oktober, 2017
Rambøll

Erfaren reguleringsarkitekt/arealplanlegger

Rambøll — Trondheim — 17. oktober, 2017
Rambøll

BIM Manager / Koordinator

Rambøll — Oslo — 14. oktober, 2017
Drammen kommune

Fagkoordinator tilsyn - Byplan, avd. Byggesak

Drammen kommune — Drammen — 20. oktober, 2017
Drammen kommune

Vi trenger flere dyktige byggesaksbehandlere

Drammen kommune — Drammen — 13. oktober, 2017
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

Overingeniør/Sjefsingeniør-Trafikkplanlegger

Oslo Kommune, Bymiljøetaten — Oslo — 03. oktober, 2017
Norconsult

Faglig leder/gruppeleder Plan

Norconsult — Molde — 20. oktober, 2017
Kartverket

Avdelingsdirektør - leder av enhet for internasjonale tjenester

Kartverket — Hønefoss — 15. oktober, 2017
Vestfold fylkeskommune

Rådgiver regional planlegging med GIS-kompetanse

Vestfold fylkeskommune — Tønsberg — 06. oktober, 2017
Kartverket

Sekretariatsmedarbeider Norge digitalt

Kartverket — Hønefoss — 08. oktober, 2017
Kartverket

Geomatikkmedarbeider Norge digitalt

Kartverket — Hønefoss — 08. oktober, 2017
Kartverket

GIS-/geodatamedarbeider ved Fylkeskartkontoret i Oslo

Kartverket — Oslo — 02. oktober, 2017
Kartverket

Geodatamedarbeider

Kartverket — Tromsø — 02. oktober, 2017
Tromsø kommune

Ingeniør tilsyn, byggesak - Byutvikling

Tromsø kommune — Tromsø, Troms — 02. oktober, 2017
Norconsult

Avdelingsleder geoteknikk

Norconsult — Molde — 15. oktober, 2017
Ringsaker kommune

2. gangs utlysning- Kart og byggesak,Ingeniør -byggesaksbehandler

Ringsaker kommune — Ringsaker — 01. oktober, 2017
Time kommune

Har du lyst å arbeida i Plan og forvaltning i Time kommune?

Time kommune — Bryne — 01. oktober, 2017
Sweco Norge

Senior landskapsarkitekt Bergen

Sweco Norge — Bergen — 19. oktober, 2017
Nes kommune i Buskerud

Leder for avdeling med ansvar for samfunns- og næringsutvikling

Nes kommune i Buskerud — Nes, Buskerud — 01. oktober, 2017

I plan- og utviklingsbransjen finnes det mange samfunnsviktige jobber. Du arbeider tett med politikere, næringslivet og den generelle befolkningen. Her er målet å forme den arkitektoniske utviklingen privat, kommunalt og regionalt. Som arealplanlegger jobber du i all hovedsak med organiseringen av et samfunn, og er med å påvirke hverdagen til mange mennesker.

Byutvikling og arkitektur er de største fagfeltene i arbeidet som samfunnsplanlegger. Underkategoriene kan strekke seg fra eiendomsdrift, veg- og transportplanlegging, til jernbane, sykkeltilrettelegging og detaljplanlegging. Bransjen krever at du interesserer deg for faget, er ansvarsbevisst og selvstendig. I tillegg er det viktig at du kan sette deg inn i andres behov og problemstillinger.

I denne bransjen møter du en variert hverdag der du forholder deg til flere ulike typer mennesker og prosesser. Du må derfor ha gode kommunikasjonsevner, være samfunnsbevisst og i tillegg forretningsorientert. 

Vi blir stadig flere i vårt landstrakte land. By- og infrastrukturplanlegging er en nødvendighet for å tilrettelegge for fremtidens storbyer og storsamfunn. Ønsker du å være med og påvirke morgendagens samfunn? Søk en av stillingene nedenfor.