Jobber innen saksbehandling

22 ledige stillinger funnet

Statens vegvesen

Vil du jobbe med trafikkteknikk og intelligente transportsystemer ?

Fagleg rådgjevar - Trafikkteknikk / ITS — Leikanger, Stavanger eller Bergen — 14. mars, 2018
Statens vegvesen

Driftsleder Vegtrafikksentral

Mosjøen, Nordland — 07. mars, 2018
Skedsmo kommune

Avdelingsarkitekt / overarkitekt

Skedsmo, Akershus — 11. mars, 2018
Sarpsborg kommune

Byplanlegger

Sarpsborg — 23. mars, 2018
Gamvik kommune

Ingeniør/saksbehandler på 71° nord

Gamvik, Finnmark — 11. mars, 2018
Statens vegvesen

Saksbehandler vegforvaltning

Harstad, Sortland — 04. mars, 2018
Statens vegvesen

Prosjektleiar Veg investering

Stavanger — 04. mars, 2018
Statens vegvesen

Trafikkteknikk - Trafikksikkerheit

Haugesund, Rogaland — 25. februar, 2018
Larvik kommune

Rådgiver - Areal og teknikk

Larvik, Vestfold — 09. mars, 2018
Oppegård kommune

Areal- og samfunnsplanlegger - Samfunnsutvikling

Kolbotn, Oppegård — 02. mars, 2018
Sweco Norge

Senioringeniør prosess

Mandal — 23. mars, 2018
Vestre Toten kommune

Plansjef - 2. gangsutlysning

Vestre Toten, Oppland — 01. mars, 2018
Forsvarsbygg

Fagingeniør brann i region Hålogaland

Harstad, Evenes, Ramsund, Troms, Nordland — 04. mars, 2018
Trysil kommune

Planlegger

Trysil — 25. februar, 2018

Det er behov for saksbehandling i mange ulike bransjer. Som saksbehandler arbeider du med å utarbeide og besvare søknader, forespørsler og andre skriv. Både offentlig og privat sektor har kontinuerlig behov for saksbehandlere med både bred og spesialisert erfaring. 

I arbeidet med å håndtere saker jobber du i et energisk miljø med ulike former for kundekontakt. Det er viktig å ha kunnskap om og beherske ulike IT-baserte hjelpeverktøy. Kundebehandling er noe man vil møte i ulike former for saksbehandling, enten det dreier seg om privatpersoner eller representanter for bedrifter eller offentlige instanser.

I arbeidet tar du gjennomtenkte avgjørelser og gjør utredninger for å vurdere saken du skal behandle. Du må tilegne deg kunnskap om lover og regler, organisasjonsstruktur og kultur for å bruke dette i oppgaveløsningen. Som person har du et brennende ønske om å hjelpe og bistå andre mennesker. Du er kjent med likebehandlingsprinsippet og bruker det som et  nøkkelverktøy i yrket.

Saksbehandlere er organisasjonens direkte kontakt med sine omgivelser. Du som saksbehandler vil jobbe etter etisk og juridisk forsvarlighet og bruker likestillingsprinsippet aktivt. Kjenner du deg igjen i beskrivelsene? Søk på en av stillingene nedenfor.