Jobber innen saksbehandling

28 ledige stillinger funnet

Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Havariinspektør veiavdelingen - 2. gangs utlysning

Lillestrøm — 14. september, 2018
Forsvarsmateriell

Teknisk saksbehandler miljøvern og miljøteknologi

Siste frist
Kolsås, Bærum — 19. august, 2018
Forsvarsmateriell

Vi søker tre tekniske saksbehandlere innenfor fagområdet våpenteknologi.

Overingeniører våpenteknologi — Kolsås, Bærum — 02. september, 2018
Forsvarsmateriell

Vi søker en saksbehandler innen integrert logistikkstøtte (ILS) som skal jobbe i Prosjektstøtteseksjonen.

Siste frist
Saksbehandler innen integrert logistikkstøtte — Loddefjord — 19. august, 2018
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvordan vil nye teknologier og nye aktører endre energimarkedet?

Seksjonsleder Energibruk og teknologi — Oslo — 28. august, 2018
Forskningsrådet

Har du lyst til å jobbe med næringsrettet FoU innenfor digitalisering og IKT?

Rådgiver/seniorrådgiver — Oslo — 21. august, 2018
Sortland kommune

Byggesaksbehandler

Sortland kommune — 02. september, 2018
Statens vegvesen

Teknisk saksbehandler utekontroll kjøretøy

Siste frist
Molde — 19. august, 2018
Bærum kommune

Bygningssjef (Tjenesteleder byggesak)

Sandvika — 26. august, 2018

Det er behov for saksbehandling i mange ulike bransjer. Som saksbehandler arbeider du med å utarbeide og besvare søknader, forespørsler og andre skriv. Både offentlig og privat sektor har kontinuerlig behov for saksbehandlere med både bred og spesialisert erfaring. 

I arbeidet med å håndtere saker jobber du i et energisk miljø med ulike former for kundekontakt. Det er viktig å ha kunnskap om og beherske ulike IT-baserte hjelpeverktøy. Kundebehandling er noe man vil møte i ulike former for saksbehandling, enten det dreier seg om privatpersoner eller representanter for bedrifter eller offentlige instanser.

I arbeidet tar du gjennomtenkte avgjørelser og gjør utredninger for å vurdere saken du skal behandle. Du må tilegne deg kunnskap om lover og regler, organisasjonsstruktur og kultur for å bruke dette i oppgaveløsningen. Som person har du et brennende ønske om å hjelpe og bistå andre mennesker. Du er kjent med likebehandlingsprinsippet og bruker det som et  nøkkelverktøy i yrket.

Saksbehandlere er organisasjonens direkte kontakt med sine omgivelser. Du som saksbehandler vil jobbe etter etisk og juridisk forsvarlighet og bruker likestillingsprinsippet aktivt. Kjenner du deg igjen i beskrivelsene? Søk på en av stillingene nedenfor.