Jobber innen rådgivning

111 ledige stillinger funnet

Politiets IKT-Tjenester

Javautvikler Straffesak

Ny i dag
Oslo — 29. april, 2018
Bane NOR

Prosjekteringsleder - betong og konstruksjoner

Ny i dag
Drammen — 21. mai, 2018
Bane NOR

Fagansvarlig konstruksjoner -InterCity

Ny i dag
Oslo — 04. mai, 2018
Multiconsult

Rådgiver/seniorrådgiver Akustikk

Ny i dag
Bergen — 31. mai, 2018
Norconsult

Avdelingsleder Bygg og Arkitektur

Ny i dag
Tromsø — 15. juni, 2018
Avinor

Sommerjobb for BIM- og ingeniørstudenter

Oslo, Akershus — 30. april, 2018
Asplan Viak

Ingeniør/Arkitekt med BIM-kompetanse

Tønsberg — 21. mai, 2018
Statnett

Seniorrådgiver - klientdrift

Oslo — 13. mai, 2018
Statsbygg

SHA-rådgivere

Oslo — 07. mai, 2018
Bane NOR

Miljørådgiver

Oslo — 22. mai, 2018
Multiconsult

Senior ingeniør elektro veg

Fredrikstad — 07. mai, 2018
Multiconsult

Ingeniør Elektroteknikk

Fredrikstad — 07. mai, 2018
Multiconsult

VVS Rådgiver med erfaring

Fredrikstad — 07. mai, 2018

Rådgivning som fag foregår i alle typer bransjer, både offentlig og privat sektor. Innholdet i en rådgiverstilling vil variere kraftig fra bransje til bransje og fra sektor til sektor; offentlig, privat, bedriftsmarked eller privatmarked.

 

Stillingen som rådgiver innebær uansett å bistå med analyser, løsningsforslag og risikovurdering. Du skal kunne ta avgjørelser og gi råd som gir verdi for oppdragsgiver eller kunde. Som rådgiver er det særdeles viktig at du er god på kundekontakt. Du må forstå kundens behov. I mange tilfeller skal du også gi råd og veilede ledergrupper eller andre kolleger.

Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å forholde deg til andre mennesker. Du bør samtidig være konkurransedrevet og forretningsorientert, og kunne sette deg inn i en oppdragsgivers markedsforutsetninger og posisjon eller en privatkundes behov.

Du er en som raskt tilegner deg kunnskap, som er analytisk og strategisk anlagt, og som klarer å omsette kunnskap og erfaring i troverdig og velbegrunnet rådgivning.

Har du en interessant kompetansesammensetning eller spesialisert fagkunnskap er det mange rådgiverstillinger som kan være aktuelle. Ta en titt på ledige stillinger her.