Jobber innen prosjektledelse i Nordland

8 ledige stillinger funnet

Kystverket

Senioringeniør - Senter for utbygging

Kabelvåg, Nordland — 11. mars, 2018
Kystverket

Prosjektleiar - Senter for utbygging

Kabelvåg, Nordland — 11. mars, 2018
Forsvarsbygg

Prosjektsjef for utbygging av Evenes flystasjon

Harstad,Evenes,Bodø,Bardufoss — 28. februar, 2018
Forsvarsbygg

Prosjektledere for utbygging av Evenes flystasjon

Harstad,Evenes,Bardufoss — 28. februar, 2018
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sommerjobb 2018

Hedmark,Møre og Romsdal,Nordland,Oslo,Sogn og Fjordane,Sør-Trøndelag,Troms,Vestfold — 01. mars, 2018

Prosjektledelse er en nødvendighet i alle bransjer, og god prosjektledelse kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Å lede et prosjekt krever kunnskap om strategisk tenkning og det å kunne se det ferdigstilte prosjektet for seg, men prosjektledelse handler også om lagbygging, kompetansesammensetning og gjennomføringsevne.

De fire fasene i et prosjekt er planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledere bør være strukturerte og systematiske i sin tilnærming, både for å optimalisere arbeidet innad i prosjektet, men også for å sikre god arbeidsflyt og god rapportering underveis til oppdragsgiver.

 

Du bør være utpreget selvstendig, men også kunne være en motivator for andre. I et prosjektteam med spesialister vil man være den som passer på helheten og er navet som sørger for at prosjektet har den riktige fremdriften.

 

Du bør ha god økonomisk forståelse, gode kommunikasjonsevner og klare å beholde roen i en hektisk arbeidshverdag. Du må  være handlekraftig og besluttsom som person for å kunne opptre som en god leder for prosjektmedarbeiderne og samarbeidspartnere i prosjektgjennomføringen.  

Er du glad i å lede, ta ansvar og se resultater? Det er et behov for prosjektledere i alle typer bransjer. Nedenfor ser du hvem som trenger deg.