Jobber innen prosjektledelse

42 matchende stillinger funnet

GK

Vil du være en del av Norges ledende elektroentreprenør?

Prosjektleder Entreprise — Trondheim — 30. november, 2017
Statnett

Vil du lede fornyelses- og vedlikeholdsprosjekter i Statnett?

Prosjektleder — Oslo, Trondheim, Sunndalsøra, Sandnes eller Alta — 05. november, 2017
Forsvarsbygg

Ansvarlig for FDV-system eiendomsdrift ved Forsvarsbyggs eiendommer søkes

Oslo, Hamar, Elverum, Sessvollmoen, Rygge — 05. november, 2017
Herøy kommune

Prosjektleiar bygg

Herøy, Møre og Romsdal — 12. november, 2017
SN Power

Project Management Office (PMO) Manager

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director Contract Management

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director HSE

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director Project Execution

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director Hydropower Planning

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

SVP, Head of Asset Management

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

SVP, Head of Construction

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
Experis

Scheduling Manager ERTMS

Oslo — 03. desember, 2017
Vestfold fylkeskommune

Vil du arbeide i et ambisiøst og fremoverlent IKT-miljø i Vestfold?

Prosjektleder — Tønsberg — 30. oktober, 2017
Etterretningstjenesten

Prosjektleder IKT (engasjement)

Oslo — 03. november, 2017
Etterretningstjenesten

Prosjektleder IKT

Oslo — 01. november, 2017
Bane NOR

Prosjektleder signal

Hordaland — 26. oktober, 2017
Arkivverket

Er du en engasjert lagspiller?

Prosjektleder — Oslo — 31. oktober, 2017
Sannland Prosjekt

Partner/ Prosjektleder Bygg

Oslo — 29. oktober, 2017
Statens vegvesen

Prosjektleder drift og vedlikehold

Siste frist
Kristiansand — 24. oktober, 2017

Prosjektledelse er en nødvendighet i alle bransjer, og god prosjektledelse kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Å lede et prosjekt krever kunnskap om strategisk tenkning og det å kunne se det ferdigstilte prosjektet for seg, men prosjektledelse handler også om lagbygging, kompetansesammensetning og gjennomføringsevne.

De fire fasene i et prosjekt er planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledere bør være strukturerte og systematiske i sin tilnærming, både for å optimalisere arbeidet innad i prosjektet, men også for å sikre god arbeidsflyt og god rapportering underveis til oppdragsgiver.

 

Du bør være utpreget selvstendig, men også kunne være en motivator for andre. I et prosjektteam med spesialister vil man være den som passer på helheten og er navet som sørger for at prosjektet har den riktige fremdriften.

 

Du bør ha god økonomisk forståelse, gode kommunikasjonsevner og klare å beholde roen i en hektisk arbeidshverdag. Du må  være handlekraftig og besluttsom som person for å kunne opptre som en god leder for prosjektmedarbeiderne og samarbeidspartnere i prosjektgjennomføringen.  

Er du glad i å lede, ta ansvar og se resultater? Det er et behov for prosjektledere i alle typer bransjer. Nedenfor ser du hvem som trenger deg.