Jobber innen prosjektledelse

147 ledige stillinger funnet

Bane NOR

Prosjektstyrer

Hordaland — 04. november, 2018
Statens vegvesen

Byggeleder for Rv. 706 Nydalsbrua i Trondheim

Trondheim — 04. november, 2018
Asplan Viak

Prosjekteringsleder Samferdsel

Sandvika — 18. november, 2018
Tinfos

Prosjektleder

Notodden, Rosendal — 13. november, 2018
Asplan Viak

Seniorrådgiver Energi og miljø i bygg

Sandvika — 17. november, 2018
Asplan Viak

Seniorrådgiver fornybar energi

Sandvika — 17. november, 2018
Asplan Viak

Senior miljørådgiver

Sandvika — 17. november, 2018
Academic Work

PKS Industri søker sulten prosjektleder

Prosjektleder (teknologi) — Drammen — 04. november, 2018
Asplan Viak

Gruppeleder/vegplanlegger Samferdsel Molde

Molde — 17. november, 2018
Asplan Viak

Senior vegplanlegger

Tromsø — 17. november, 2018
Experis

HVAC Project Leader

Oslo — 11. november, 2018
Academic Work

Prosjektleder søkes til Q-Free

Prosjektleder — Trondheim — 28. oktober, 2018
Cyberforsvaret (CYFOR) -

Overingeniør eiendom, bygg og anlegg

Lillehammer — 01. november, 2018
Statsbygg

Over-/senioringeniør elektro/automasjon

Oslo — 12. november, 2018
Bane NOR

Prosjektleder

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag — 13. november, 2018

Prosjektledelse er en nødvendighet i alle bransjer, og god prosjektledelse kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Å lede et prosjekt krever kunnskap om strategisk tenkning og det å kunne se det ferdigstilte prosjektet for seg, men prosjektledelse handler også om lagbygging, kompetansesammensetning og gjennomføringsevne.

De fire fasene i et prosjekt er planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledere bør være strukturerte og systematiske i sin tilnærming, både for å optimalisere arbeidet innad i prosjektet, men også for å sikre god arbeidsflyt og god rapportering underveis til oppdragsgiver.

 

Du bør være utpreget selvstendig, men også kunne være en motivator for andre. I et prosjektteam med spesialister vil man være den som passer på helheten og er navet som sørger for at prosjektet har den riktige fremdriften.

 

Du bør ha god økonomisk forståelse, gode kommunikasjonsevner og klare å beholde roen i en hektisk arbeidshverdag. Du må  være handlekraftig og besluttsom som person for å kunne opptre som en god leder for prosjektmedarbeiderne og samarbeidspartnere i prosjektgjennomføringen.  

Er du glad i å lede, ta ansvar og se resultater? Det er et behov for prosjektledere i alle typer bransjer. Nedenfor ser du hvem som trenger deg.