Jobber innen prosjektledelse

67 ledige stillinger funnet

DNV GL

Do you want to extend your experience in FEM modeling?

Structural Engineer — Høvik — 07. juni, 2018
Oslo Kommune, Bymiljøetaten

Vil du bidra til bedre transportløsninger i Oslo?

Transportplanlegger — Oslo — 11. juni, 2018
Sweco Norge

Senior rådgivende ingeniør VA

Sarpsborg — 30. juni, 2018
Sweco Norge

Fagspesialist vann og avløp

Sarpsborg — 30. juni, 2018
Sweco Norge

Senior rådgiver VA

Oslo — 30. juni, 2018
Sweco Norge

Senior Rådgiver VA

Lillestrøm — 30. juni, 2018
Asplan Viak

Ingeniør/sivilingeniør RIB Tønsberg

Tønsberg — 01. juni, 2018
Asplan Viak

Ingeniør/Arkitekt med BIM-kompetanse

Tønsberg — 01. juni, 2018
Asplan Viak

Ingeniør/sivilingeniør byggeteknikk

Trondheim — 10. juni, 2018
Forsvarsbygg

Prosjektleder i region øst

Rena, Åmot — 17. juni, 2018
Bane NOR

Prosjektleder

Oslo — 02. juni, 2018
Bane NOR

Prosjekteringsleder Dovrebanen

Oslo — 31. mai, 2018
DNV GL

Are you enthusiastic materials and corrosion Specialist with experience from the Oil & Gas?

Senior Engineer Materials Technology — Bergen — 03. juni, 2018
DNV GL

Vil du jobbe for sikring av liv, verdier og miljø?

DNV GL Energikonsulenter for Kraftindustrien — Høvik — 01. juni, 2018
DNV GL

Are you interested in Inspection Management, data smart solutions and digital transformation?

Integrity Engineer with ICT competence — Stavanger — 03. juni, 2018

Prosjektledelse er en nødvendighet i alle bransjer, og god prosjektledelse kan være en nøkkelfaktor for å lykkes. Å lede et prosjekt krever kunnskap om strategisk tenkning og det å kunne se det ferdigstilte prosjektet for seg, men prosjektledelse handler også om lagbygging, kompetansesammensetning og gjennomføringsevne.

De fire fasene i et prosjekt er planlegging, etablering, gjennomføring og evaluering. Prosjektledere bør være strukturerte og systematiske i sin tilnærming, både for å optimalisere arbeidet innad i prosjektet, men også for å sikre god arbeidsflyt og god rapportering underveis til oppdragsgiver.

 

Du bør være utpreget selvstendig, men også kunne være en motivator for andre. I et prosjektteam med spesialister vil man være den som passer på helheten og er navet som sørger for at prosjektet har den riktige fremdriften.

 

Du bør ha god økonomisk forståelse, gode kommunikasjonsevner og klare å beholde roen i en hektisk arbeidshverdag. Du må  være handlekraftig og besluttsom som person for å kunne opptre som en god leder for prosjektmedarbeiderne og samarbeidspartnere i prosjektgjennomføringen.  

Er du glad i å lede, ta ansvar og se resultater? Det er et behov for prosjektledere i alle typer bransjer. Nedenfor ser du hvem som trenger deg.