Jobber innen bygg og anlegg

75 matchende stillinger funnet

Forsvarsbygg

Ansvarlig for FDV-system eiendomsdrift ved Forsvarsbyggs eiendommer søkes

Oslo, Hamar, Elverum, Sessvollmoen, Rygge — 05. november, 2017
Herøy kommune

Prosjektleiar bygg

Herøy, Møre og Romsdal — 12. november, 2017
Sporveien

RAMS-rådgivere

Oslo — 31. oktober, 2017
Bane NOR

Faggruppeleiar elkraft, Voss

Voss, Hordaland — 05. november, 2017
SN Power

Project Management Office (PMO) Manager

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director Contract Management

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director HSE

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director Project Execution

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

Director Hydropower Planning

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

SVP, Head of Asset Management

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
SN Power

SVP, Head of Construction

Oslo or Amsterdam — 01. november, 2017
Statens vegvesen

Bruseksjonen bidrar til å skape fremtidas infrastruktur

Bruplanlegger(e) — Oslo — 12. november, 2017
Marti

Operativ HR leder

Oslo — 27. oktober, 2017
Sweco Norge

Avdelingsleder Infrastruktur

Trondheim — 15. november, 2017
Bane NOR

Prosjektleder signal

Hordaland — 26. oktober, 2017
Larvik kommune

Avdelingsingeniør - Vei og trafikk

Larvik — 03. november, 2017

Bygg- og anleggsbransjen er en av landets største næringer. Det er en spennende bransje med mange ulike bransjekategorier. Fagmetoder som effektiv prosjektledelse, moderne konstruksjonsteknikk og systematisk arbeidsstrategi er viktige deler av arbeidshverdagen.

Det er mange ulike kompetanseområder som etterspørres i bygg- og anleggsbransjen. Bygging av vei og bane, nybygg, restaurerings- og utviklingsprosjekter krever et bredt spekter av erfaring og spesialkunnskap. Du vil kunne jobbe mye ute i naturomgivelser, men  også med kontorarbeid. Bransjen tilbyr derfor en svært variert og spennende arbeidshverdag. 

Arbeid i bransjen krever at du som person evner å se det ferdige produktet for deg. Det kreves også at du kan jobbe metodisk og strukturert. Som maskinist må du være resultatorientert og takle omstillinger godt. I bygg- og anleggsbransjen vil du oppleve å ha varierte arbeidsoppgaver. Du kan blant annet jobbe med vedlikehold av vei og jernbane, gangfelt og broer, lys og signal, og brann og sikkerhet.

Anleggsbransjen er i dag en globalisert bransje, med stor konkurranse både nasjonalt og internasjonalt. Kvalitet og kompetanse er konkurransefortrinn og en avgjørende faktor i et tøft og spennende vekstmarked.