Skedsmo kommune står overfor store og spennende utfordringer i tiden framover knyttet til stor befolkningsvekst, fortetting og omforming av eksisterende bystruktur, overgang til digital kommunikasjon med innbyggerne og utbyggere, samarbeid med regionale og statlige myndigheter, og et omfattende regelverk i stadig endring.

Skedsmo kommune og regionbyen Lillestrøm er i sterk vekst og utvikling. Vi ser frem til å fortelle mer om oss og våre spennende oppgaver.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 135 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: plan- og bygningsavdelingen, geodataavdelingen, driftsavdelingen og kommunalteknisk avdeling.

Ved geodataavdelingen er det ledig 100 % fast stilling som geodatasjef/avdelingssjef. Geodataavdelingen har i dag 25 ansatte.

 

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, økonomi-, og fagansvar, herunder organisere og videreutvikle avdelingen
 • Oppfølging av sektorens digitaliseringsstrategi
 • Geodatasjefen har en sentral rolle i sektorens lederteam

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå, gjerne innen fagområdene GIS/geomatikk/eiendomsfag/IKT
 • Gode lederegenskaper med erfaring og kompetanse på omstillingsarbeid og digitale endringsprosesser
 • Tilleggsutdannelse innen ledelse er ønskelig sammen med relevant erfaring fra ledelse av kompetansemiljøer
 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad

 

Personlige egenskaper

 • Du er en synlig, tydelig og samlende leder med et helhetsperspektiv
 • Du har evne til å videreutvikle samarbeidet internt i avdelingen og mot øvrige enheter
 • Du bygger faglig tillit og skaper gode relasjoner med innbyggere og politikere
 • Du er beslutningsdyktig, har gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert Du er nytenkende, med ønske om å være med å prege utviklingen av kommunen
 • Du har god forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppdrag og varierte arbeidsoppgaver med stor grad av egen påvirkning
 • Stor frihet for å tilrettelegge egen arbeidsdag
 • Interessante og spennende oppgaver
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

 

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke "søk nå" til høyre.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


Skedsmo kommune

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte medarbeider.

Flere stillinger fra Skedsmo kommune


Skedsmo, Akershus - 2017-08-20