Fagenhet eiendom kan tilby en spennende og utfordende jobb som rådgiver/prosjektleder bygg fra 1. oktober 2017.

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En raus arbeidsgiverpolitikk
 • Gode ordninger med fleksitid, kantine, parkering og treningsrom
 • Lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om fagenheten

Fagenhet eiendom har som oppgave å forvalte og utvikle den fylkeskommunale bygningsmassen samt å lede større og mindre nybygg-, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter.

Det er etablert et interkommunalt samarbeid med Lillehammer og Gausdal kommuner innen bygg- og eiendomsforvaltning, og vi samarbeider også med andre aktører i regionen.

Oppland fylkeskommune har et investeringsprogram innen bygg på ca 500 millioner kroner de neste fire årene. Vi står overfor mange spennende oppgaver og utfordringer i tiden som kommer.

 

Om stillingen

 • Prosjektledelse i forbindelse med nybygg, rehabilitering/ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse 
 • Rådgivning/oppfølging innen prosjekter, vedlikehold og driftsrelaterte oppgaver
 • 100 % fast stilling

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse som sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, fortrinnsvis med fagområde innen bygg/ VVS/ automasjon
 • Erfaring fra prosjekt-/ byggeledelse, prosjektering og/eller utførelse
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven, byggherreforskriften og lov om offentlige anskaffelser
 • Kunnskap om internkontroll og vedlikehold av bygg
 • Kjennskap til kontraktstandarder

 

Ønskede egenskaper

 •  Løsningsorientert og fleksibel
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Strukturert og effektiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til nytenkning

 

 Vi ser fram til å motta søknaden din.


Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med ca. 2000 ansatte.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.