Annonsen har utløpt. Du finner flere jobbmuligheter på tujobb.no

Ved kommunalteknisk avdeling er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør - prosjektleder iinnen vei, vann og avløp.

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 133 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: byggesaksavdelingen, planavdelingen, geodataavdelingen, driftsavdelingen og kommunalteknisk avdeling.

Kommunalteknisk avdeling har i dag 24 årsverk og er organisert i fire team: Team VA, Team Prosjekt, Team Vei og Team Forvaltning samt en stab som bl.a. har ansvar for oppfølging av økonomi

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse av vei-, vann- og avløpsprosjekter fra prosjektutvikling, prosjektering og bygging til overlevering, inkludert fremdrifts- og økonomistyring
 • Gjennomføre anbudskonkurranser og kontrahering
 • Ivareta rollen som byggherrens representant
 • Sikre etterlevelse av relevante standarder, lover og forskrifter
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør eller ingeniør innenfor bygg og anlegg. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring som prosjektleder ev. byggeleder fra bygge- eller anleggsprosjekter
 • Erfaring med gravefrie (NoDig) prosjekter
 • Erfaring med veiprosjekter
 • God kompetanse innen SHA og kvalitetssikring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

Vi søker medarbeidere som er initiativrik, løsningsorientert og har god arbeidskapasitet innenfor arbeidsfeltet og som ønsker å utvikle seg selv og faget. Søker må trives med å arbeide i team.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, med stor grad av egen påvirkning
 • Stor frihet for å tilrettelegge egen arbeidsdag
 • Godt fagmiljø
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Konkurransedyktige betingelser, med god pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn etter avtale  

 

Søknad sendes:

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke på søk til høyre.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 


Skedsmo kommune

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den enkelte medarbeider.

Flere stillinger fra Skedsmo kommune


Skedsmo, Akershus - 2017-08-20