Annonsen har utløpt. Du finner flere jobbmuligheter på tujobb.no

Statsbygg søker etter erfarne prosjekteringsledere (prosjektleder prosjektering) for arbeid i Statsbyggs mange og spennende prosjekter. Personer med annen bakgrunn som f.eks. prosjektleder, byggeleder, prosjekteringskoordinator (PGK) eller fagekspert kan også være aktuelle for stillingen.

Hovedoppgaven er å sikre fremdrift, kostnad og kvalitet for prosjekteringsprosessen. Prosjekteringslederne skal følge prosjektene fra tidligfase frem til vellykket overtakelse av bruker og driftsorganisasjon. Stillingen ligger i seksjon for prosjekteringsledelse med 10 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver
 • Lede prosjekteringsarbeidet fra byggherresiden
 • Kontraktansvar for prosjekteringsgruppen
 • Styre Statsbyggs interne fagressurser i prosjektene
 • Sikre at Statsbyggs interne krav til bl.a. arealbruk, BIM, miljø, LCC og sikkerhet følges
 • Sikre at forvaltning og drift involveres godt i prosjektene
 • Lede beslutningsprosessene ovenfor brukerne
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå utover bachelor
 • Erfaring fra byggeprosjekter
 • Erfaring fra både prosjekteringsarbeid og fra praktisk prosjektgjennomføring
 • Kunnskap om Plan- og bygningsloven, byggherreforskriften og relevante standarder er ønskelig
 • God tverrfaglig forståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Gode lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt og omstillingsvillig
 • Trives med utfordrende oppgaver i en til tider hektisk hverdag
Vi tilbyr
 • Store og små, spennende og utfordrende prosjekter i hele Norge
 • En selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrer
 • Arbeid i et sterkt og spennende fagmiljø
 • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeid i utfordrende prosjekter og kursing
 • Sentrale lokaler i Byporten, ved Oslo S
 • Hyggelige arbeidsmiljø, overtidsbetaling, god pensjons- og forsikringsordning, fleksitid og støtteordninger for trening
 • Stillingen lønnes som senioringeniør/sjefingeniør (stillingskoder 1181/1088 ) i lønnstrinn 70 - 85 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Statsbygg

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,8 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg. Statsbygg har 880 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling. Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter