Annonsen har utløpt. Du finner flere jobbmuligheter på tujobb.no

Ved Prosjektavdelingen i virksomhet Kommunalteknikk er det ledig 2 stk 100% stillinger som byggeleder, primært innenfor vann, avløp og vei. Vi søker deg som ønsker å jobbe i et engasjerende, uformelt og faglig sterkt miljø. Les mer om Kommunalteknikk

Du vil:
 • lede anleggsfasen for VA-, og veiprosjekter 
 • få ansvaret for å ta viktige avgjørelser raskt 
 • jobbe i et dynamisk, utviklende og trivelig miljø 
 • få budsjettansvar for prosjekter 
 • utvikle deg 
 • bidra med din kompetanse 
Du:
 • er ansvarsfull 
 • er strukturert 
 • har gode kommunikasjonsegenskaper 
 • er selvstendig 
 • er løsningsorientert 
 • er beslutningsdyktig 
 • har førerkort kl.B 
I Ski kommune pågår det store utbyggingsprosjekter innenfor teknisk infrastruktur. Vedtatt hovedplan VA med tilhørende tiltaksplan angir et investeringsbehov på omkring 850 mill. kr. frem til 2020. Videre jobbes det nå med å utarbeide et forvaltningsverktøy for overvann og klima knyttet til utbyggingen i Ski. Vi tilbyr deg varierte og utfordrende oppgaver med mye ansvar.

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med bygging av VA-prosjekter
 • Erfaring med bygging av veiprosjekter
 • Erfaring med utførelsesentrepriser og offentlige anskaffelser
 • Lang erfaring kan kompensere for utdanning
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Utdanningsnivå:

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer
 • Mulighet for faglig oppdatering
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kantine og trimrom
 • Kjøregodtgjørelse etter Statens regulativ
 • Ski kommune har en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Lønn etter Ski kommunes lønnsspenn
 • Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju 

Ski kommune

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen har en spennende fremtid foran seg. I år er flere områdeplaner vedtatt. Follobanen, med dobbeltspor på strekningen Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021 og er det største samferdselsprosjektet i Norge. Det forventes en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste 15 årene

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Flere stillinger fra Ski kommune