Annonsen har utløpt. Du finner flere jobbmuligheter på tujobb.no

 

Viktig samfunnsoppdrag for klima, miljø og en renere Bunnefjord

Nordre Follo renseanlegg IKS (NFR) står foran store oppgaver i tiden fremover. Det nåværende produksjonsanlegget nærmer seg slutten på sin levetid og det skal planlegges og utvikles et nytt og moderne renseanlegg for de tre kommunene. Som daglig leder av NFR vil du være prosjektansvarlig for planlegging og utvikling av det nye anlegget. Du vil samtidig sørge for at dagens renseanlegg optimaliseres, inntil det nye anlegget kan settes i produksjon, slik at renseprosesskravene tilfredsstilles. Du motiveres av å videreutvikle en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag og som har et godt renommé i sin bransje. Gode lederegenskaper, samt evne til å ta et personlig eierskap til vårt prosjekt «Nytt renseanlegg» blir vedlagt.  

 

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse av selskapet med ansvar for at renseanlegget drives på en økonomisk, teknisk og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, i pakt med styrets målsetninger
 • Arbeidsmiljø, personalansvar og medarbeiderutvikling
 • Prosjektansvar for planlegging, utvikling, testing og produksjonssetting av nytt renseanlegg
 • Optimalisering av eksisterende renseanlegg
 • Løpende kontakt med tilsynsmyndigheter, styreleder og eierkommuner
 • Økonomistyring i henhold til retningslinjer fra styret og lov om offentlig innkjøp
 • Utarbeidelse av årlig forslag til revidert strategiplan
 • Holde seg à jour med lover, forskrifter, regler og avtaleverk innenfor sitt ansvarsområde; følge opp med utviklingen innen fagområdet – innfri offentlige krav

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Høy kompetanse om prosjektledelse og linjeledelse
 • God kompetanse om økonomistyring
 • Relevant kompetanse om IT-styrte, biologiske og kjemiske prosesser
 • Kunnskap om VA-prosesser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Engelsk – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Dynamisk og resultatorientert – evne til å ta personlig eierskap
 • Analytisk, innovativ og løsningsorientert
 • Strukturert og opptatt av ryddighet overfor ansatte, overordnede og myndigheter
 • Åpen, empatisk og motiverende; trygg i lederrollen
 • Opptatt av sikkerhet og miljø

Vi tilbyr

 • En meningsfylt og viktig jobb med svært interessante og utfordrende oppgaver og mye ansvar
 • Meget gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt fagmiljø med motiverte og dyktige medarbeidere, samt eierkommuner med stor interesse og engasjement for virksomheten
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Arbeidsplassene ved Nordre Follo Renseanlegg skal preges av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

For mer informasjon, ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Experis Executive v/ Wenche Rasch, tlf. 995 95 013, eller Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 870 20. Du kan også ringe styreleder Hans Martin Larssen, tlf. 905 30 491.

 


Experis

Experis Executive recruits top managers, managers and specialists for permanent positions within the private and public sectors. Our unique methodology and advisers with management experience ensure our clients have access to the best candidates at all times. Experis is represented in 12 offices across Norway, and our strength lies in our national and global network. Experis is a company in the ManpowerGroup.