Annonsen har utløpt. Du finner flere jobbmuligheter på tujobb.no

Vi har en ledig stilling som avdelingsingeniør innen kommunalteknikk/VA i teknisk enhet i Nes kommune, Buskerud. Avdelingen for kommunalteknikk og VA står overfor store utskiftninger på ledningsnett og utbygging av nytt renseanlegg. Teknisk enhet har bl.a. ansvar for byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjeneste, landbruks- og miljøforvaltning, eiendomsforvaltning, vann og avløp samt veier og utemiljø. Enheten har et tverrfaglig miljø med 45 ansatte. 

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • Planlegge og gjennomføre store og små prosjekter. 
 • Anbudsprosesser, byggeledelse og økonomioppfølging. 
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. 
 • Etablering og forbedring av rutiner/internkontroll. 
 • Kontakt og samarbeid med andre myndigheter. 
 • Administrativ og politisk saksbehandling. 
 • Stillingen kan tillegges andre oppgaver innen enhetens ansvarsområde. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Høyere utdannelse innen relevante tekniske fag (bachelor/master). 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 
 • Førerkort for personbil. 

Dine erfaringer: 

 • Erfaring fra drift av kommunaltekniske anlegg, prosjektering eller prosjektledelse. 
 • Erfaring fra annen kommunalteknisk drift som veg og utemiljø. 
 • God kunnskap om bruk av relevante dataverktøy. 
 • Kjennskap til forurensningsloven, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. 
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid og kjennskap til offentlig forvaltning, men nyutdannede vil også bli vurdert. 

Egenskaper: 

Vi ønsker en person med faglige kvaliteter og evne til å arbeide målrettet og strukturert. Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, samt evne til å arbeide selvstendig er en forutsetning. Fleksibilitet mht. til arbeidsoppgaver vil bli tillagt vekt. 

Vi tilbyr: 

 • 100% fast stilling 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Tverrfaglige oppgaver 
 • Lønn etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår 

 

Andre opplysninger:

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende lov- og regelverk. Tiltredelse etter avtale. 

Søknad med CV samt kopi av relevante attester og vitnemål sendes innen 6. mars 2017 til: Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

 • Kommunalsjef Svein Magne B. Juvhaugen, tlf. 416 59 308, smb@nes-bu.kommune.no 
 • Tjenesteleder Tor Dalevold, tlf. 976 41 934, tor.dalevold@nes-bu.kommune.no 

Nes kommune i Buskerud

Flere stillinger fra Nes kommune i Buskerud