Westcon Yards søker prosjektleder grønn teknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Westcon Yards er i positiv utvikling og søker derfor en nytenkende og målbevisst prosjektleder som skal bidra til videreutvikling av vår satsing innenfor grønn teknologi. 

Som prosjektleder innen grønn teknologi vil du få en viktig rolle i vår satsing innen energirelatert prosjektutvikling. Rollen innebærer tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger og lokasjoner i et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og innovasjon. 

Stillingen er nyopprettet og rapporterer til Manager Green Technology.

Ansvar og oppgaver: 

 • Bidra til å videreutvikle vår verftsvirksomhet gjennom satsing på grønn teknologi
 • Prosjektleder for kartlegging av energibruk med mål om å optimalisere kundens energiforbruk og innføre mer grønn teknologi 
 • Delta som rådgiver i gjennomføringen av kundeprosjekter
 • Tett samarbeid og relasjonsbygging med leverandører, kunder og forretningsområdene i Westcon Group

Ønskede kvalifikasjoner

 • Maskinsjef eller annen utdanning innen maritime ingeniørfag
 • + 5 års erfaring fra maritim næring
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjekter innen grønn teknologi
 • Inngående kompetanse om maritime systemer 
 • Engasjement for ny teknologi og fornybar energi innen shipping og maritim sektor  
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk

Personlige egenskaper: 

 • Kommersielt tankesett med evne til å bygge nettverk og partnerskap
 • God forretningsforståelse 
 • Operasjonell med god gjennomføringsevne
 • Initiativtaker 
 • Meget gode kommunikasjon- og samhandlingsevner

Hvorfor Westcon Yards? 

 • En sentral rolle i et selskap med fokus på miljøvennlige og innovative løsninger
 • I Westcon Yards blir du en del av et utviklingsorientert miljø med korte beslutningsveier og engasjerte eiere og kolleger. 
 • Westcon Yards AS har utviklet noen av de mest moderne og suksessfulle verftene i industrien. Vi har tett samarbeid med våre kunder og fokus på fleksibilitet og presisjon for å sikre at verftet er så effektivt som mulig.
 • Det tilbys konkurransedyktige lønnsbetingelser, attraktive ordninger og velferdstilbud. 

Stillingen har base ved verftet i Ølensvåg. Det legges opp til god fleksibilitet.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. +47 411 02 200, rådgiver Cathrine Vikse Johnsen, tlf. +47 976 09 098, eller researcher Marita Stakkestad Hanstveit, tlf. +47 452 53 909.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.  Attester og vitnemål vedlegges søknad.  Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 14. februar 2022 – søknader vurderes fortløpende.

Kort om kunden

Westcon Yards AS er et moderne verft med hovedfokus på rigg- og skipsreparasjon, skipsbygging, offshore service og subsea/fabrikasjon. Vi er lokalisert i Ølensvåg, Karmsund og Florø. Vår visjon er å være det foretrukne verftet i Nordsjøbassenget. Vi har som målsetning å være en dynamisk, effektiv og løsningsorientert organisasjon med fokus på kundens behov. Vi har i dag ca. 550 fast ansatte ved våre verft. Westcon Yards er eid av Westcon Group AS. Les mer om oss på westcon.no/yards

Kontaktpersoner

Cathrine Vikse Johnsen
Rådgiver
E-postadresse: cvj@hamnoy.no
Telefonnummer: +47 976 09 098
Jan Tore Hamnøy
Rådgiver/Daglig leder
E-postadresse: jth@hamnoy.no
Telefonnummer: +47 411 02 200
Marita Stakkestad Hanstveit
Rådgiver
E-postadresse: msh@hamnoy.no
Telefonnummer: +47 452 53 909

Hvem er Hamnøy ?

HAMNØY er et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­regionen og hele Norge som arbeids­plass.

Rekruttering, strategi­arbeid, leder­utvikling – vi hjelper våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser.

Vårt kunde­løfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd.

HAMNØY AS ble etablert av Jan Tore Hamnøy i desember 2014. Selskapet eies av Hamnøy Holding AS.