VVS ingeniør søkes til drift av bygg/stasjoner og bussholdeplasser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

1. Prosjekt

 • Forprosjekt og prosjektering
 • Bygging
 • Vurdere behov for særskilte krav til FDV ift vedlikehold
 • Overtagelse
 • Tidlig driftsfase

2. Vedlikehold og drift

 • Oppfølging av garantitid/avtaler
 • Tidlig driftsfase
 • Drifte og vedlikeholde eksisterende bygningsmasse/bussholdeplasser
 • Oppdatere vedlikeholdsinstrukser
 • Samarbeide på tvers av faggrupper for at vi skal levere best mulig kvalitet

3. Representere Banesjef T-bane innen VVS-faget i forskjellige prosjekter

4. Kjøre mindre vedlikeholdsprosjekter

Du får altså være med i forprosjekteringen, under prosjektet, ved overtagelse og til slutt så har du et drifts-/ vedlikeholdsansvar.

Vi søker deg som liker forskjellige utfordringer og som samarbeider godt med andre.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Høyskoleutdannelse innen VVS på bygg og anlegg og/eller teknisk fagskole innen bygg og anlegg.
 • Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Relevant erfaring fra drift /vedlikehold
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Erfaring fra visitasjoner og kontrollarbeider.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å mestre og trives i et operativt nivå samt i prosjekt.
 • Resultatrettet og løsningsorientert.
 • Fleksibel og serviceorientert.
 • Gode evner til å kommunisere eksternt og internt på alle nivåer i organisasjonen.

Hvorfor Sporveien:

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kun kandidater via vårt rekrutteringsverktøy vil bli vurdert. Henvendelser om stillingen kan rettes til Khalid Krouti, avdelingsingeniør tlf 958 69 928

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
HR/Rekruttering
Mobil: 975 96 270
Khalid Krouti
Avdelingsingeniør
Mobil: 958 69 928

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.