VVS-ingeniør - drift, vedlikehold og prosjektledelse

FFIs EBA-enhet (eiendom, bygg og anlegg) drifter, vedlikeholder og utvikler instituttets bygningsmasse og uteområder. Bygningsmassen på ca. 33 000 m2 er av både eldre og nyere dato. Den består av kontorer, fellesarealer og av forskjellige og til dels kompliserte spesiallaboratorier med strenge krav til luftkvalitet og miljø.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå en VVS-ingeniør som skal ha leder- og fagansvar for ventilasjon, kjøling, automasjon og oppfølging av andre tekniske anlegg på Instituttet.

Arbeidsoppgavene er blant annet å utarbeide tilstandsanalyser, lage vedlikeholdsplaner og gjennomføre utviklingsprosjekter med utredninger, systemvalg, dokument- og budsjettansvar.

Vår nye ansatte blir deltaker og faglig bidragsyter i operativ drift og ledelse av EBA-aktiviteter, får personalansvar og vil inngå i EBAs ledergruppe. Stillingen får ansvar for å koordinere EBA-aktiviteter mot øvrige fagmiljøer på instituttet, og prosjektlederansvar i tverrfaglige prosjekter.

Nødvendig kompetanse er relevant utdanning fra høgskole/universitet på bachelor- eller masternivå, med personalledelse- og prosjektledelseserfaring fra tverrfaglige prosjekter.

Stillingen krever stor gjennomføringsevne, slik at du må kunne jobbe med flere oppgaver samtidig og i et tverrfaglig miljø. Du viser trygghet i lederrollen, arbeider strukturert, resultat- og løsningsorientert, og trives med å levere gode resultater sammen med dine kolleger. Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Vi forventer gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig. Du mestrer selvfølgelig relevante dataverktøy innenfor fagområdene og Microsoft Office.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Det kreves norsk statsborgerskap.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby en stilling med stor faglig bredde i et tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver.Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftshelsetjeneste, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingens lønn beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til driftskoordinator Jim Borchgrevink tlf. 902 82 157 eller enhetssjef Bjørn Bergersen tlf. 932 86 086.

Søknad merket ref. nr. 2017/00314, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester som er relevante for stillingen, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 28. februar 2017. 

 

Kontaktpersoner

Bjørn Bergersen
Enhetssjef
Telefonnummer: (+47) 932 86 086
Jim Borchgrevink
Driftskoordinator
Telefonnummer: (+47) 902 82 157

Hvem er Forsvarets Forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets Forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger