VMware Systemspesialist

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Den tekniske IT-infrastrukturen og plattformene som ber etaten si samla produksjon, krev sikker, stabil drift og kontinuerlegmodernisering. VMware Systemspesialist vil ha ansvar for drift og vidareutvikling av VMware-plattformer både logisk og fysisk, og vil vere bidragsyterved design og implementering av nye løysningar. Vi ser etter ein person medhøgare utdanning innan relevante fagområder som søker faglege utfordringar ogsjølvstendig ansvar, og som likar å samarbeide. Vi treng deg som har godkjennskap til sikkerheitsgraderte plattformer, miljø med høge oppetidskrav ogredundans. Stillinga rapporterar til Teamleiar IT-drift.

Arbeidsstad vil vere Oslo.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i offentleglova – jamfør særleg offentleglova § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.  

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vidareutvikling av VMware-plattformer på ugradert og gradert plattform herunder feilsøking og feilretting 2.-3. linje og oppgraderingsløp
 • Drift av fysiske servere, overvaking og oppdateringar. Dette inkluderer også oppfølging av kjøling og UPS
 • Delta i prosjekter med design og implementering av nye løysningar, komponentar og plattformer
 • Andre oppgåver som naturleg høyrer inn under fagområdet eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre frå IT-seksjon sine oppgåver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå. Dokumentert lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet  
 • Du har breiddekunnskap om IT-infrastruktur og IT-sikkerheit   
 • Du har erfaring frå utforming og vedlikehald av dokumentasjon   
 • Du har erfaring frå bruk av Windows server 2016 eller nyare 
 • Du har erfaring frå bruk av ESX 6.5 eller nyare 
 • Det er ønskelig med:  
  • Kjennskap og erfaring med vSAN 
  • Erfaring med automatisering, overvaking og scripting av VMware 
  • Erfaring med Veeam 
  • VMware-sertifiseringer eller andre sertifiseringer innan infrastrukturløysningar og teknologiar
  • Erfaring fra prosessorientert arbeid (ITIL og Lean)   
  • Kjennskap til lagring og virtuelle nettverk i Azure
 • Du må kunne flytande norsk og ha gode engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg  
 • Stillinga krev Norsk statsborgerskap og kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg og NATO SECRET

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, strukturert og metodisk  
 • Du har høg gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner  
 • Du trives med høgt arbeidstempo
 • Du er sjølvstendig og ansvarsfull  
 • Du har gode kommunikasjonsevner  

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør (kode 1181) fra kr. 615 900,- til kr. 723 200,- (ltr 68 – 76). Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar. For spesielt godt kvalifiserte kandidatar kan høgare lønn vurderast.  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver  
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse  
 • Meiningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Tord Håkstad
Teamleder IT-drift
Telefonnummer: 90169090

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger