Visual Analytics Engineer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NAV IT er midt i en stor transformasjon, der høy faglig kompetanse og et ønske om å gjøre en forskjell er en nødvendig forutsetningen for å lykkes med endringen. Teknologiutviklingen skyter fart og vi har høye ambisjoner for framtiden. Vi skal forsvarlig og sikkert levere verdi for brukerne i denne transformasjonen og vi trenger deg som vil være med å stå i dette ansvaret.

NAV satser derfor for fullt på data og innsikt og søker utvikler/data engineer med interesse for datavisualiseringsløsninger, som vil bli med oss og bygge Norges viktigste dataplattform.

Du liker å få teknologien til å skinne ved å lage rammer og strukturer som gjør at brukerne får rask nytte av verktøyene. Du brenner for å med din tekniske kompetanse på visualsieringsløsninger, infrastruktur og oppsett få være med å rulle ut visualiseringsplattformen i NAV til glede for mange. 

Gjennom å løse behovene smart, søker du å raskt skape verdi for brukerne.

Vi jobber i team som i tillegg til å forvalte dagens løsninger, har som mål å bygge neste generasjons velferdsløsninger og brukeropplevelser. Dette vil vi gjøre på beste, raskeste og rimeligste måte.

Teamene er små, tverrfaglige og autonome, og tar selv ansvar for å nå målet. Dette gjør NAV til et godt fagmiljø å være i.

Du og ditt team skal sette brukerens behov i fokus, være kreativ og innovativ samtidig som dere sørger for at produktene deres designes, utvikles og forvaltes i henhold til faglige krav.

Tør du å skape det som betyr noe, er du definitivt den riktige for oss ! 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil bidra som utvikler av visualiseringsprodukter der geodataprodukter benyttes
 • Du vil bidra med ulike aktiviteter relatert til utrulling av visuliseringsplattformen
 • Du vil ha et medansvar for kvalitet og livssyklushåndtering av visualiseringsverktøyet
 • Du vil forvalte datasett, inkludert geodatasett, " samples" og generelle felleskomponenter
 • Du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for en løsning og kontinuerlig forbedre denne
 • Du vil bidra i et kompetansemiljø for datavisualisering på tvers av produktteam
 • Du vil jobbe sammen med ulike grupper for prototyping av nye løsningskonsept

Kvalifikasjoner

 • Må ha minimum 3 års høyere utdanning innenfor IT- og teknologifag, matematikk/statistikk, økonomi, samfunnsfag eller annen relevant utdannelse. 3 - 5 års relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Må ha min 1 års relevant aktuell teknisk erfaring fra visualiseringsverktøy ( Tableau, Qlik eller lignende)
 • Må ha minst 1/2 års erfaring med governance, risikoanalyser og personkonsekvensvurderinger og oppsett av rammer rundt dataverktøy
 • Må ha erfaring med å arbeide i team, og trives godt med det 
 • Må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og ha evne til å formidle komplekse problemstillinger til ulike målgrupper
 • Må vise at du er genuint interessert i geodata og andre metoder for bedre å visualisere data
 • Må være teknisk begeistret og teknisk kyndig, med erfaring fra serveradministrasjon , versjonshåndtering etc.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra datavarehus og BO
 • Det er også en fordel at du har erfaring fra større offentlige selskap

Personlige egenskaper

 • Du kan takle utfordringer,uventede kursendringer, er fleksibel og positiv innstilt
 • Er fleksibel, fremoverlent og serviceinnstilt
 • Er strukturert, proaktiv og målrettet
 • Er nysgjerrig , løsningsorientert og ser helheten raskt 
 • Trives med å jobbe tett med andre

Vi tilbyr

 • Det vi mener er i ferd med å bli Norges mest spennende miljø for utviklere, med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • Stilling som rådgiver i stillingskode 1434, lønnsnivå kr 450 000 til kr 627 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse ( fra lønnen trekkes 2%)
 • Sommer- / vintertid ( 7 timer /7,75 timer inkl lunsj) og muligheter for å opparbeide fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter ( aerobic, mensendieck, fotball, bordtennis, bowling, klatring, byvandring, holmenkollenstafetten, skidag, med mer)
 • Godt utstyrt trimrom
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet

Generell informasjon 

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Marit Flenstad Kruse
Kontorsjef NAV IT Data og Innsikt
Mobil: 902 27 322
Tanja Høvin
Visual Analytics engineer
Mobil: 450 33 034

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.