Virksomhets/systemarkitekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kollektivtransporten er inne i en periode med sterk vekst og store investeringer for å ivareta fremtidens behov for miljøvennlig mobilitet. Gjennom Oslopakke 3 investeres det 40 milliarder i å videreutvikle transportsystemet de neste 20 årene. 
 
For å sikre mulighetene ny teknologi gir, har Sporveien nylig opprettet en egen avdeling for Digitalisering og Innovasjon. Avdelingen skal sikre verdiskapning gjennom å identifisere og gjennomføre digitale initiativ som øker produktivitet, kvalitet og kapasitet innenfor vår kjernevirksomhet. Alle våre prosesser fra utbygging av ny infrastruktur, vedlikehold av vogner og operativ drift skal videreutvikles gjennom automatisering som gir økt datafangst og større muligheter for innsikt og analyse. Innovasjon, gjennom bruk av data for å utvikle nye tjenester innenfor våre virksomhetsområder, er også i enhetens mandat. Avdelingen består i dag av 9 ressurser med forskjellig bakgrunn, både med lang fartstid fra Sporveien, men også flere nyansatte.

Vi ser et økende behov for arkitekturkompetanse både inn i våre prosjekter og leter derfor etter virksomhets/systemarkitekter til Digitalisering og Innovasjonsprosjekter.

Du må ønske å ta stilling til hvordan det industrielle internett (IoT), data ekspansjon, sanntids- og teknisk data, kunstig intelligens, industri 4.0, fremveksten av autonome og elektriske kjøretøy, integrerte mobilitetsløsninger med delingsøkonomi og mye mer, kan påvirke Sporveien. Kort sagt; du må ha god forståelse for dagens teknologier og morgendagens muligheter. Du må evne å se og formidle hvordan ny teknologi kan transformere måten vi jobber på og skape verdi for virksomheten.

Flere viktige prosjekter pågår, for eksempel trikkeprogrammet som kjøper inn 87 helt nye trikker fulle av teknologi og vil være kontinuerlig tilkoblet internett. Nytt signalsystem for T-banen som vil gi enorme mengder av data og muligheter. Av konseptprosjekter er for eksempel prediktivt vedlikehold med tog som bruker lidar for å laserscanner t-banelinjen, videodeteksjon, bruk av deep learning i tograngering eller bruk av vektsensorer for lageruttak, noe vi har prioritert.
Eksempler på dette finner du her:

Avdelingen er ansvarlig for det helhetlige målbildet for digitalisering og oppfølging av en portefølje av digitale initiativ i Sporveien. Gjennom tett, tverrfaglig samhandling med driftsarter og fagområder skal vi sikre gode, innovative teknologiske løsninger som gjenbrukes på tvers av Sporveien. Vi sørger for at organisasjonen beveger seg inn i en digital arbeidshverdag.
Stillingen vil rapportere til leder Digitalisering og Innovasjon.

Noen av stillingenes arbeidsoppgaver vil være:

 • Bidra i å bygge Sporveiens arkitekturmiljø og funksjoner
 • Jobbe som virksomhet/systemarkitekt inn mot ulike prosjekter
 • Utforske nye forretningsmuligheter gjennom Design Thinking
 • Rådgivning digital forretningsutvikling for virksomheter i konsernet


Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelorgradsnivå, spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Stillingen krever typisk 3-4 års erfaring innenfor IT / digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring med digital forretningsutvikling – gjerne knyttet til industriell virksomhet - produksjon-, transport- og/eller logistikkvirksomhet
 • Erfaring innenfor skyplattformer
 • Meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

 
Personlige egenskaper

 • Du er kunde- og leveransefokusert, helhetstenkende og har gjennomføringskraft
 • I din fremferd må du være trygghetsskapende og tillitsvekkende med initiativ og engasjement.
 • Du må kunne samarbeide med  personer på tvers av fagmiljøer der ny teknologi åpner for nye muligheter og verdiskapning.
 • Du kan bearbeide, forenkle og kommunisere komplekse problemstillinger
 • Du liker å ha det gøy på jobb og være del av et miljø der alle ønsker å bidra til å utvikle hverandre

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig rollemodell og kulturbærer av dette.

Vi tilbyr

 • En samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken i Oslo
 • En stilling med stort nedslagsfelt i virksomheten. Du vil jobbe tett med ledere og medarbeidere på alle nivåer
 • Muligheten til å bruke din kompetanse i en stor og dynamisk organisasjon
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Søknad, CV og vitnemål sendes senest innen 20. oktober.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Digitalisering og Innovasjon Marius Sommerseth på tlf.: 95 03 88 77 eller mail: marius.sommerseth@sporveien.com

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Telefonnummer: 958 32 738

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2018 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Les mer om Sporveien og se flere ledige stillinger