Virksomhetsleder for tekniske tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For å sikre en god og bærekraftig utvikling av Gjerdrum, søker vi nå etter ny virksomhetsleder for de tekniske tjeneste våre. Gjerdrum kommune er en kommune i sterk vekst. I den forbindelsen trenger vi en dyktig virksomhetsleder for det tekniske området. Du vil få ansvar for kommunens eiendomsforvaltning, kommunale veger samt annen teknisk infrastruktur. Klima- og miljø blir viktige faktorer innenfor stillingens ansvarsområde.

Stillingen blir sentral i utviklingen av lokalsamfunnet og rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og følge opp overordnede planer
 • Kontinuerlig utvikling av organisasjonen
 • Digitalisere og ta i bruk ny teknologi
 • Styre og følge opp driftsoppgaver
 • Aktiv økonomistyring
 • Lede og motivere ansatte
 • Utarbeide og kvalitetssikre politiske saksfremlegg
 • Saksbehandling

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanningsbakgrunn, eksempelvis master eller bachelor innenfor relevante tekniske fagområder
 • Minimum ti års relevant erfaring, inkludert prosjektledelse
 • Betydelig ledererfaring fra tekniske fagmiljøer
 • Solid erfaring og dokumenterte resultater fra økonomistyring 
 • God kompetanse på offentlige anskaffelser og forhandlinger

Personlige egenskaper

 • Evner å se egen virksomhets rolle i en politisk organisasjon som skal drifte og utvikle et lokalsamfunn
 • Evner å motivere andre
 • Evner å prioritere i en hektisk arbeidshverdag
 • Kan lett veksle mellom strategiske og operative oppgaver
 • Utviklingsorientert
 • Samarbeidsorientert på tvers av fagmiljøer
 • Interessert i å utvikle framtidsrettede miljøvennlige og energieffektive løsninger
 • Trygg i lederrollen

Vi tilbyr

En interessant og selvstendig lederstilling som gir den rette lederen store muligheter for å påvirke strategiske beslutninger og gjennomføringer i kommunen.

Vi tilbyr hyggelige og dyktige kolleger og faglige nettverk både i Gardermoregionen og på Nedre Romerike. Lønn etter avtale og vi har meget gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.

 

Kopier av attester og vitnemål bes lastes opp digitalt med søknaden. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger, jf. offentleglova § 25.

Kontaktpersoner

Frits Arne Eriksen
Kommunedirektør
Mobil: 489 90 481

Hvem er Gjerdrum kommune?

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, sentralt på Romerike og midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 6 800 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger.

Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.