Virksomhetsleder for Teknisk drift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Virksomhetsleder for Teknisk drift har ansvar for fagfeltet veg, vann og avløp. Til stillingen ligger også oppfølging av de interkommunale selskapene som leverer vannproduksjon, avløpsrensing, renovasjon og brannvesen.

Virksomhetsleder gjennomfører selv anskaffelser og er prosjektleder i kommunale prosjekter. Oppfølging av større eksterne byggeprosjekter (som ny riksveg 3/25) der kommunal infrastruktur blir berørt, tilfaller også stillingen.

Teknisk drift har for tiden seks ansatte hvorav tre er fagarbeidere som utfører de tekniske tjenestene.

Stillingen rapporterer til stabssjef.

Dagens innehaver av stillingen vil være tilgjengelig for overlapping før han blir pensjonist.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett- og personalansvar
 • Planlegging av vann- og avløpsnett for de neste 50-100 år
 • Planlegging av vedlikehold av kommunale veier
 • Oppfølging av interkommunale selskaper som leverer vannproduksjon, avløpsrensing, renovasjon og brannvesen
 • Inngå rammeavtaler for levering av prosjektering, gravearbeider og kommunale tjenester (som for eksempel snøbrøyting)
 • Være kommunens kontaktperson overfor Statens vegvesen, veientreprenører og utbyggere der kommunal infrastruktur berøres
 • Stillingen inngår i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Kandidaten må ha erfaring innenfor fagfeltet vann og avløp, gjerne fra kommunal sektor.
 • Utdanning som sivilingeniør VA er ønskelig, men kandidater med annen fagretning eller 3 - årig utdanning vil også bli vurdert dersom de har lang relevant erfaring.

Personlige egenskaper

 • Genuin interesse for fagområdet
 • Har godt humør og er opptatt av et godt arbeidsmiljø
 • Nysgjerrig på ny teknologi
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper innenfor relevant programvare
 • Evne til å planlegge langsiktig
 • Må takle stor arbeidsbelastning i perioder, særlig i forbindelse med hendelser (lekkasjer, ekstremnedbør etc.)

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • En utfordrende stilling med selvstendige arbeidsoppgaver med stor innflytelse innenfor eget arbeidsfelt
 • Lønn etter avtale
 • Løten kommune har egen lederavtale
 • Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktpersoner

Jens Petter Østerhaug
Virksomhetsleder teknisk drift
Mobil: 95808243
Tore Edvardsen
Stabssjef
Mobil: 90771757

Hvem er Løten kommune?

Løten kommune har ca 7600 innbyggere. Løten er en landbrukskommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum, med knappe 18 km til hver by. Løten kommune har 450 årsverk, og er en effektiv kommuneorganisasjon med godt arbeidsmiljø. 

Vil du jobbe hos oss? 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli oppført på søkerlisten.