Virksomhetsleder for Plan og teknisk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som Virksomhetsleder for Plan og teknisk vil du ha et overordnet lederansvar for områder som vei, vann og avløp (VA), renovasjon, plan og byggesak, reguleringsplaner, arealplanlegging, miljø, brann og feievesen, sivilt beredskap og grøntanlegg.

Virksomhetsleder rapporterer til Kommunalsjef for plan, teknikk og eiendom.

 

Hovedoppgavene for Virksomhetsleder vil være;

 • Videreutvikle og forsterke kommunens rolle som samfunnsutvikler og profesjonell tjenesteyter.
 • Forvaltningsarbeid, eksempelvis innen plan- og byggesaker.
 • Strategisk utviklingsarbeid.
 • Resultat-, budsjett- og personalansvar for medarbeidere innen fagområdet.
 • Saksforberedelse til politiske organ.
 • Kontinuerlig arbeid med internkontroll/kvalitetssikring og risikostyring.
 • Rekruttering av fagkompetanse.

 

Vi søker deg som;

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Er omgjengelig, tydelig, uredd og handlekraftig.
 • Er engasjert, utholdende, målrettet, fleksibel og ydmyk.
 • Evner å ha et helhetlig og overordnet perspektiv.
 • Er utviklingsorientert og har evne til å lede under endring.
 • Forstår premissene for ledelse i en politisk styrt organisasjon.

 

Krav til søkere;

 • Høyere, relevant teknisk utdanning, men relevant erfaringskompetanse kan kompensere for manglende formalkompetanse. 
 • Erfaring fra tilsvarende/relevante ansvarsområder.
 • Bevisst holdning til arbeidsgiverrollen og gjerne forhandlingsvant.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

 Vi tilbyr;

 • Lønn etter avtale.
 • Mulighet til selv å påvirke innholdet i stillingen.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.
 • Vi kan bistå med å finne bolig og vi har byggeklare tomter.

Sel kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I de tilfeller vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake.

 

Sel kommune tar kun imot elektroniske søknadskjemaer.

Søknadskjemaer finnes på www.sel.kommune.no 

 

Ansettelsesform

Fast

Kontaktpersoner

Ola Næprud
Virksomhetsleder

Hvem er Sel kommune?

Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen er inne i en spennende utvikling med blant annet  kraftutbygging og videreutvikling av Otta som regionsenter og kollektivknutepunkt.