Virksomhetsleder for Kommunalteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Oppgaver og ansvar

Virksomhetsleder har et overordnet ansvar for veg og grønt, renovasjon, damanlegg, vann og avløp. Herunder drift, vedlikehold og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter i forbindelse med de respektive områdenes infrastruktur. Virksomhetens ansatte er organisert i fem avdelinger (veg/grønt, avløp, vann og prosjekt, samt en fagstab).  

Virksomheten har for tiden flere prosjekter i gang eller under planlegging, bl.a. fullrenseanlegg ved kommunens vannverk, og utbygging/rehabilitering av vann og avløpsledninger.

Virksomhetsleder rapporterer til rådmann og inngår i rådmannens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Utdanningsretning kan f.eks være innen ingeniørfag, økonomiske og juridiske fag.
 • Relevant ledererfaring
 • Kunnskap om kommunaltekniske driftsoppgaver
 • God økonomiforståelse
 • Prosjektstyring
 • Kunnskap om aktuelt lovverk
 • Kunnskap om kommunal virksomhet, saksbehandling og anskaffelser
 • Erfaring med endringsledelse og innovasjon
 • Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Utviklingsorientert og endringsvillig
 • Evne til å skape tillit og motivere
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillitt og gode relasjoner, både eksternt og internt
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikative evner
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med store påvirkningsmuligheter
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid 

Søknadsinformasjon

Minst to referanser skal oppgis i søknaden.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktpersoner

Knut Haugestad
Rådman
Mobil: 982 03 522

Hvem er Eidsvoll kommune?

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nært Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo med blant annet tre togavganger i timen fra Eidsvoll stasjon. Kommunen har nær 25 000 innbyggere, og er en kommune i sterkt vekst. Det er for tiden en betydelig boligbygging i kommunen i tillegg til fortetting, sentrumsutvikling, utvikling av offentlig tjenesteproduksjon og store infrastrukturprosjekter. Les mer her