Virksomhetsleder for Drift og anlegg

Som virksomhetsleder deltar du aktivt i utviklingen av drift og anlegg. Du bidrar også til at virksomheten fungerer som del av en helhetlig organisasjon i Teknikk og miljø i Færder kommune.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen inngår i kommunaldirektørens ledergruppe, og innebærer ledelse av en virksomhet som er i omstilling. Vi søker deg som har evne til å skape felles kultur i virksomheten og sektoren Teknikk og miljø i kommende Færder kommune.

Ledelse og styring av drift og anlegg skal skje i samsvar med gjeldene lov, forskrift, delegasjonsreglement og politiske vedtak.

 

Ansvarsområder:

 • Lederansvar for virksomheten drift- og anlegg; plan, prosjekt, forvaltning, drift og myndighetsutøvelse innenfor områdene: vei, vann, avløp, park- og friluftsområder, havn, ferge, parkering, verksted og maskin
 • Økonomiansvar
 • Personalansvar
 • Beredskap og internkontroll for virksomheten

 

Kompetansekrav:

 • Sivilingeniør innenfor ett eller flere av fagområdene 
 • Lederutdannelse eller bred ledererfaring
 • Økonomiutdanning eller erfaring
 • Særlig gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Evne til å håndtere komplekse utfordringer og et bredt ansvarsområde
 • Relevant erfaring fra omstilling, endringsledelse- og/eller utviklingsarbeid

 

Ønsket kompetanse:

 • Kommunal erfaring
 • Beherske samspillet mellom administrasjon og politikk

 

Personlige egenskaper:

 • Inkluderende ledelse
 • Evne til å ta initiativ, bygge kultur og motivere medarbeidere
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og ryddig
 • Evne til strategisk tenkning og se helhet og sammenheng
 • Målrettet med stor arbeidskapasitet
 • Tydelig, trygg og innovativ, der bygging av gode tjenester for Færders innbyggere er i fokus

 

Registrering og søknad:

For å søke på ledige stillinger i Nøtterøy kommune ønsker vi at du registrerer deg og benytter vårt elektroniske søknadsskjema

 • Ved intern utlysing må søker føre på ressursnr. og stilling
 • Vitnemål og attester fremlegges på forespørsel
 • Søkere til undervisningsstillinger sender kopi av rettkjente vitnemål og attester
 •  Søknadspapirer blir ikke returnert
 • Alle som søker elektronisk får automatisk svar om at søknaden er mottatt

Kontaktpersoner

Margrethe Løgavlen
Kommunaldirektør
Telefonnummer: 954 72 505

Hvem er Nøtterøy kommune?

Offentlig sektor - kommune