Virksomhetsleder Arealplan

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Drammen kommune søker virksomhetsleder Arealplan.

Virksomheten har ca. 20 ansatte fordelt på to avdelinger, Overordnet planlegging og Regulering. Virksomheten er kommunens planmyndighet og kompetansesenter på fysisk planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommunen står foran en rekke spennende utfordringer, herunder utarbeidelse av ny kommuneplan og utvikling av store sentrumsnære transformasjonsområder. Det skal satses på stedsutvikling i hele den nye kommunen der stedenes egenart skal videreutvikles i samråd med innbyggerne og i tråd med politiske føringer.

Vi søker deg med ledererfaring fra planleggingsmiljøer innen- eller utenfor kommunal sektor, som trives med å jobbe som fagperson i skillet mellom administrasjon, politikk og i dialog med kommunenes innbyggere, og som søker nye utfordringer i Norges 7. største kommune.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.  

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og drift av virksomheten
 • Utvikle virksomheten i tråd med kommunens fremtidige behov
 • Utarbeidelse og revisjon av kommuneplanens arealdel 
 • Bidra med datagrunnlag og analyser i strategiske prosesser på overordnet nivå knyttet til virksomhetens ansvarsområder
 • Utarbeidelse og revisjon av områdereguleringsplaner og eventuelle kommunale detaljreguleringsplaner i tråd med politiske bestillinger
 • Behandling av innsendte detaljreguleringsplaner
 • Forberedelse av saker til politisk nivå, og samhandling med interne og eksterne aktører i planprosesser etter plan- og bygningsloven 
 • Økonomiansvar for egen virksomhet

Kvalifikasjoner

Høyere relevant utdanning, minimum Masternivå. Betydelig realkompetanse med lang ledererfaring på området kan kompensere for manglende utdanning.

Du har:

 • Erfaring med systematisk kvalitetsarbeid og ledelse av et planfaglig miljø.
 • Erfaring fra samhandling med utbyggere og andre lokale og regionale aktører om planlegging og by- og samfunnsutviklingsarbeid.
 • Erfaring med personalledelse og utvikling av godt arbeidsmiljø, og kan vise til gode resultater som leder
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Du leder gjennom tillit, åpenhet og involvering
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har forståelse av det å være leder i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • Du er nytenkende og har endringskompetanse
 • Du inspirerer og skaper engasjement og eierskap hos de du leder
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndterer press og motgang

Vi tilbyr

 • Mulighet til å lede et lag som jobber med spennende planoppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Deltagelse i kommunalsjefens ledergruppe
 • Deltagelse på kommunens lederskole
 • Arbeidsplass sentralt i Drammen (Engene 1, 3008 Drammen)
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser 
 • Lønn og tiltredelse: Etter avtale

Kontaktpersoner

Heming Herdlevær
Kommunalsjef Arealplan og miljø
Mobil: 905 94 674

Hvem er Drammen kommune?

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.