Virksomhetsarkitekt/Teknologirådgiver

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er i en brytningstid mellom forbrukersamfunnet og det fremtidige fellesskap basert på bærekraft, det grønne skiftet og sirkulære løsninger. En viktig muliggjører for dette er riktig bruk av digitalisering og teknologier som droner, digitale tvillinger og robotisering. Har du lyst til å være med å prege denne utviklingen? Tomagruppen posisjonerer seg for dette skifte og trenger nettopp deg.

For å sikre videre vekst og bygge opp om Tomagruppens ambisiøse strategi, er det besluttet å investere i et reelt taktskifte innen Digitalisering og Automatisering av selskapets tjenester og leveranser. Samtidig ønsker Toma og utnytte sin utfordrerposisjon overfor store internasjonale aktører og bygge et sterkt nordisk alternativ - solid forankret i det grønne skifte og FN’s bærekraftmål.

I den forbindelse er det besluttet å initialt styrke IT funksjonen med en “Virksomhetsarkitekt/Teknologirådgiver” for en Digitaliseringsreise.

Initialt vil sentrale oppgaver for stillingen være å skape en helhetlig arkitektur, gode integrasjoner, fortsette overgangen til skyløsninger, ta kontroll på datakvalitet og informasjonssikkerhet - jobbe for å få på plass en god digital plattform og infrastruktur.

I parallell vil stillingen ha fokus på å bringe inn innovative teknologier som for eksempel IoT, smarte bygninger, behovsbaserte leveranser (sensor-teknologier) og digitale tvillinger. Denne delen vil øke i omfang i takt med at plattform og infrastrukturen kommer på plass.

Like viktig som å mestre teknologier er det å kunne kommunisere med C-suite, kolleger og en mengde andre grupper og interessenter (interne og eksterne), samt bygge partnerskap (co-creation). Det vil også være viktig å ha evnen til å koble nåværende og fremtidige behov for teknologi, ha blikk for forretning og ha et sunt forhold til pengebruk.

Personene vi søker har sikkerhetskultur i ryggraden når de skal utvikle og bygge bro over nye teknologiske muligheter og har et godt utviklet tankesett for å redusere trusler om menneskelige feil. 

I rollen som “Virksomhetsarkitekt/Teknologirådgiver” vil du bli en del av et sterkt team innen funksjonen “Forretningsutvikling og Digitalisering” med fokus på endringsarbeid og videreutvikling. Samtidig vil du fungere som rådgiver inn mot IT Driftsorganisasjonen for overvåking, forbedring og oppdatering av virksomhetstjenester, programvare og maskinvare (ikke noe operativt ansvar).

Du har sannsynligvis høyere utdanning (f.eks. Master eller Bachelor i Teknologi) og har erfaring fra en eller flere av områder som: Arkitektur (om mulig på virksomhetsnivå). Rådgiving på Teknologi og Digitalisering. Informasjonssikkerhet. Prosess-og verdikjede utforming. Livssyklusstyring av applikasjoner, data og integrasjoner. Rådgivning inn mot utviklingsprosjekter. Realisering av IT Strategi.

Men først og fremst ser vi etter personer med riktige ferdigheter og holdninger som: Selvstendig og målrettet. Fleksibel. God på kommunikasjon og det mellommenneskelige. Nysgjerrig og pragmatisk. Robust.

https://toma.no/

Kontaktpersoner

Hans P. Dramstad
E-postadresse: hpd@talection.com
Telefonnummer: +47 481 00 669

Hvem er Tomagruppen -?

Toma ble etablert av Tore Monsen i Bergen i 1978 og selskapet er fortsatt heleid av familien Monsen. Siden oppstarten har Toma vokst seg frem til å bli en av de ledende FM-Selskapene i Norden. Selskapet leverer alle tjenester innenfor forretningsområdene Renhold, Mat & Drikke, Eiendomsdrift og Camps. Toma er landsdekkende i både Norge og Danmark; selskapet er etablert i Sverige med en vekststrategi. Toma har hovedkontor lokalisert i Bergen og i Oslo. Konsernet omsetter i dag for rundt 2 milliarder norske kroner og har ca. 4.500 ansatte. Toma sin visjon er å gi mennesker en bedre arbeidsdag.