Virksomhetsarkitekt/Digitaliseringsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en digitaliseringsrådgiver med god kompetanse på virksomhetsarkitekturarbeid. 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner er inne i en sammenslåingsprosess og vil fra 1.1.2020 være Innlandet fylkeskommune. 

Stillingen er frem til dette tidspunktet plassert i Hedmark fylkeskommune. 

Vi har et mål om å effektivisere fylkeskommunens oppgaveløsning og tilby gode og brukervennlige digitale tjenester til innbyggerne, næringslivet og andre samarbeidspartnere. Til dette arbeidet trenger vi en person som ser mulighetene i hva digitalisering kan gjøre for å forbedre virksomheten og kunne tilby det brukerne har av behov. 

Den som ansettes vil arbeide på tvers i organisasjonen for å identifisere tjenester og arbeidsprosesser som kan forbedres med hjelp av blant annet teknologi og være med på å bygge den nye fylkeskommunen.  

Sentralt i dette står arbeidet med virksomhetsarkitektur.

Stillingsinformasjon

100% fast stilling som spesialrådgiver i Kommunikasjonsenheten.

Kommunikasjonsenheten er en stabsenhet direkte under Fylkesdirektøren som består av en kommunikasjonsseksjon og en teknologiseksjon. 

Enheten er en del av fylkeskommunens sentraladministrasjon fysisk plassert i fylkeshuset sentralt i Hamar. 

Det kan bli endringer i stillingens innhold og organisatoriske plassering fra 1.1.2020 når Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune.

Arbeidsoppgaver

 • Organisasjonsutvikling/arkitekturarbeid.
 • Utvikle målbilder og veikart.
 • Behovs-, mulighets- og gevinstanalyser. 
 • Prosesskartlegging og prosessmodellering.
 • Brukerdialog og brukerinvolvering.
 • Tjenestedesign.
 • System- og porteføljeforvaltning.
 • Prosjektledelse og prosjektdeltagelse.

Vi stiller krav om

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid i en større virksomhet men hovedvekt på arkitekturarbeid.
 • Utdanning eller erfaring fra prosjektledelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • God kunnskap om teknologiske løsninger.
 • Analytisk.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Resultatorientert, initiativrik og omstillingsdyktig.

 Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale.
 • Faglig utfordrende oppgaver.
 • Gode muligheter for å påvirke eget arbeid.
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere.
 • Fleksitidsordning.
 • Godt tilrettelagt tilbud for fysisk aktivitet.
 • Pensjonsordning (KLP).
 • God støtte og opplæring.

Øvrige vilkår/annet

Alle søkere oppføres på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. 

Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. 

Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. 

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. 

Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Kontaktpersoner

Endre Hjelseth
Kommunikasjonsleder

Hvem er Hedmark fylkeskommune?

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark Vi trenger deg på laget! Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov. Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. 

Les mer om regionreformen på www.innlandetfylke.no