Virksomhetsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Fagsiden støttes fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: Styring, Utvikling, Produkter og tjenester, Infrastruktur og drift, og Brukernær IT. Divisjonen har 310 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen. 

Styring IT har et overordnet ansvar for IT-divisjonens strategi, prosessarbeid, porteføljefunksjon, økonomi/budsjett, HR, informasjonsarbeid, anskaffelser og juridisk. Enheten har ansvaret for etatens arbeid med virksomhetsarkitektur. Avdelingen har 14 medarbeidere.

Hvordan er det å jobbe som Virksomhetsarkitekt i Statens vegvesen?

Våre virksomhetsarkitekter bidrar, gjennom sin helhetsforståelse, til å videreutvikle ideer og behov for effektive, digitale tjenester for store deler av Norges befolkning, næringsliv, samarbeidspartnere og etatens egne ansatte.Hos oss vil du arbeide i et team med andre virksomhetsarkitekter, og i tillegg har dere et tett samarbeid med fagdivisjonene. Du vil være en del av et kompetansemiljø hvor god kommunikasjon, samarbeid og aktiv kunnskapsdeling vektlegges høyt.For å trives og lykkes i rollen som virksomhetsarkitekt i Statens vegvesen ser vi at du har god teknisk forståelse og interesse for digitalisering, virksomhetsutvikling og IT som fagområde. Du evner å se hele bildet med tilhørende muligheter, risiko og konsekvenser. I jobben din vil du kommunisere med mange ulike typer av mennesker, og må derfor kunne bryte ned komplekse problemstillinger og visualisere dem slik at alle involverte parter får en felles forståelse.

I det daglige har du stor gjennomføringsevne, er selvgående og tar initiativ til å forstå, forklare og løse store og små problemer. Videre tror vi at du er nysgjerrig, liker faglige utfordringer og enkelt bygger relasjoner med mennesker på tvers i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for å utarbeide og følge opp etatens målbilder og implementeringen av disse
 • Bistå i porteføljestyring og forbedringsprosesser
 • Bidra i operasjonalisering av virksomhetsarkitektur i etaten
 • Forvalte og videreutvikle virksomhetsarkitekturen som et fagområde i Statens vegvesen
 • Være en god rådgiver for de ulike ledergruppene i etaten
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen for eksempel IT, strategi eller forretningsutvikling
 • Relevant erfaring med liknende arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Vi tror at du som virksomhetsarkitekt har erfaring med noen av følgende områder:

 • Utarbeide strategier, målbilder og veikart
 • Være en brobygger og prosessdriver i virksomhetsutviklingen
 • Visualisere og presentere komplekse problemstillinger
 • Gjennomføre ulike analyser og utredninger
 • Digitaliseringsarbeid i offentlig sektor
 • Arkitekturstyring
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å påvirke utviklingen i Statens vegvesen, i tett samarbeid med divisjons- og toppledelsen
 • Spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidshverdag, med fokus på å løse oppgavene på den mest hensiktsmessige måten
 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Lønn avtales i sjiktet 750 000 - 950 000 basert på din kompetanse og erfaring. Ved særskilte tilfeller kan noe høyere lønn vurderes

Arbeidsted er i utgangspunktet i Drammen eller Trondheim, men vi har kontorer andre steder i Norge som også kan være aktuelt. I Drammen har vi etablert et stort teknologimiljø i et nytt og lekkert kontorbygg; Drammen Stasjon Business Center. Kontorbygget vårt er universelt utformet, og er tilrettelagt for funksjonsnedsettelse, rullestol og andre hjelpemidler.

Annet

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Kontaktpersoner:Avdelingsdirektør Cato Rindal, tlf.  92 89 74 27Teamleder Robert Nystad, tlf. 48 03 47 90

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner i Jefferson Wells Johanna Kling, mob. 45 27 67 94/johanna.kling@jeffersonwells.no for en uformell prat.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger