Virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever mennesker med mer, og stadig ny kompetanse. Kompetanseutvikling står høyt på den politiske agendaen, og Kompetanse Norge jobber for at alle skal kunne lære hele livet.

Seksjon for digitalisering og ikt har ansvar for å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester, både for interne brukere, og for landets innbyggere. Vi er 8 personer i seksjonen.

For å sikre at vi til enhver tid har en brukerorientert og smidig tjenesteutvikling, er Kompetanse Norge er nå i en overgangsfase der vi gradvis tar i bruk ny teknologi. For å sørge for fremdrift og kvalitetssikring av dette viktige arbeidet, søker vi nå en erfaren virksomhetsarkitekt, som skal lede arbeidet med å digitalisere og automatisere våre prosesser.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være:

 • Identifisere det digitale potensialet i dagens arbeidsprosesser
 • Bidra med gode innspill og ideer til hvordan direktoratet kan anvende ny teknologi
 • Identifisere relevante beslutningstakere og sørge for forankring i organisasjonen
 • Konkretisere og styrke direktoratets digitale strategi
 • Omdanne strategien til konkrete handlingsplaner
 • Gjennomføre workshops med involverte parter, samt fordele ansvar
 • Ta ansvar for karleggings- og budsjettprosesser, relatert til egne prosjekter

Krav til kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års høyere relevant utdanning (svært lang og relevant erfaring kan kompenser for kravet om formell utdanning)
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, for eksempel fra rolle som IT-prosjektleder, systemdesigner, virksomhetsarkitekt eller løsningsarkitekt
 • Erfaring med å lede større automatiserings-/digitaliseringsprosjekter
 • God kjennskap til LEAN-metodikk, og/eller relevante arkitekturprinsipper, f.eks. TOGAF
 • Erfaring med å spesifisere funksjonelle, tjenestemessige og systemtekniske krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er også en fordel med:

 • Kompetanse på ulike Office365-løsninger
 • Relevante sertifiseringer relatert til prosjektledelse eller arkitektur, f.eks. Prince2, TOGAF eller ITIL
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsett funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Hos oss får du

 • Være med å bidra til digitaliseringen av offentlig sektor
 • En spennende og utfordrende rolle hvor du får mulighet til å påvirke arbeidsprosessene i Kompetanse Norge
 • En meget sentral arbeidsplass i moderne lokaler i Oslo Sentrum: Karl Johans gate 7
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån. Til dette trekkes to prosent av lønnen til lovfestet innskudd.
 • Fleksitidsordning

Lønnsplassering etter kompetanse:

Fast stilling som seniorrådgiver, er lønnet med kroner 691 400,- -kroner 906 000,- i henhold til Statens lønnsregulativ.[AP1] For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Offentlig søkerliste  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkerne vil i tilfelle bli informerte om dette på forhånd.

Kontaktpersoner

Tomm-Erik Johannessen
Seksjonsleder i seksjon for digitalisering og ikt
Mobil: 909 31 462

Hvem er Kompetanse Norge?

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er et vilkår for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksne sin kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger.

Kompetanse Norge er direktoratet for kompetansepolitikk under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontor i Oslo, Bergen og Tromsø.