Virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter deg som forstår virksomhetens behov og brukernes perspektiver, og ønsker å ta et helhetlig ansvar for å drive arbeidet videre. Deg som kan kommunisere arkitekturvalg med beslutningstakere, teknologer og brukere, og trives i skjæringspunktet mellom virksomhetsutvikling og teknologi. Deg som kan føre konstruktive diskusjoner og trives med både å drive prosesser selv og veilede andre, samt evne å kombinere teorier med praktiske og anvendbare modeller. Kan du visualisere problemstillinger for å skape felles forståelse og sikre fremdrift, og liker du å jobbe i et miljø under endring og takler flere oppgaver samtidig kan du være den rette person for oss.

Miljødirektoratet er i en digital omstilling. Vi jobber kontinuerlig for at våre løsninger skal ha fremtidsrettede teknologivalg, og gi gode brukeropplevelser. Vi vil fremover i større grad jobbe med analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering. Miljødirektoratet jobber etter prinsippene for smidig utvikling.

For å møte omverdenens forventninger om tilgjengelige og digitale tjenester ønsket Miljødirektoratet å styrke arbeidet med IT / digitalisering og opprettet en egen digitaliseringsseksjon 1. oktober i år. Seksjonen blir en sentral pådriver for digitaliseringsarbeidet i direktoratet. Seksjonen vil lede an i endringsprosessene hvor tjenesteutvikling, brukerorientering, gevinstrealisering og utnytting av data er sentrale begreper. Et nært samarbeid med miljøfaglige seksjoner blir nødvendig. En sterk involvering av ansatte og brukere blir også avgjørende. For å lykkes med den digitale omstillingen i Miljødirektoratet står modernisering og videreutvikling av IT-organisasjonen, utvikling av målrettede strategier for digitaliseringsarbeidet.

Seksjonen vil ha om lag 20 medarbeidere i Oslo og Trondheim, og arbeidssted for stillingen er på Helsfyr i Oslo eller på Brattøra i Trondheim.

Hovedansvarsområder

 • Bidra til å utforme funksjonell målarkitektur og veikart for digitalisering av etatens prosesser og knytte dette mot det teknologiske mulighetsrommet
 • Bidra til å kartlegge etatens virksomhetsprosesser 
 • Veksle mellom å arbeide strategisk med virksomhetsarkitektur og delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring 
 • Bidra til å utvikle etatens metodikk for virksomhetsarkitektur, tjenestedesign og brukerinvolvering for smidig utvikling

Kvalifikasjoner

 • Du har master innen IT. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå
 • Du har minimum tre års dokumentert relevant erfaring
 • Du har dokumentert metodefaglig kompetanse innen virksomhetsarkitektur og ITIL, og prosjektlederkompetanse
 • Du har erfaring med utvikling av virksomhetsarkitektur i større organisasjoner
 • Du har erfaring å drive designprosesser ved realisering av komplekse nye IT-løsninger i rolle som funksjonell arkitekt, virksomhetsarkitekt eller tilsvarende.
 • Du har erfaring med prosesskartlegging
 • Du har kunnskap om Confluence og Jira som prosjektverktøy for smidig utvikling
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har gode lederegenskaper

Vi tilbyr

 • Fast stilling som sjefingeniør med lønn fra kr. 631 700 (ltr. 70) til kr. 778 700 (ltr. 79) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, seksjonsleder Linda Jacobsen på e-post Linda.Jacobsen@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen, Grethe S. Solberg Mossige, telefon 416 48 873 eller e-post Grethe.Solberg.Mossige@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring

Referanse: 76-2018 ODI 

Kontaktpersoner

Grethe S. Solberg Mossige
Telefonnummer: 416 48 873
Linda Jacobsen
Seksjonsleder

Hvem er Miljødirektoratet?

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.