Virksomhetsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Digitalisering (DIG) er en spennende, samfunnsviktig og faglig utfordrende arbeidsplass, kjennetegnet av høy kompetanse, stor intensitet, bred kontaktflate og samarbeid både med store deler av offentlig sektor, næringsliv og sterke teknologimiljøer.

DIG har ansvaret for Altinn som nasjonal samhandlings- og integrasjonsplattform for offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor, informasjonsforvaltning, samt grensesnitt mot registre og andre felleskomponenter.

Har du lyst til å lede utviklingen av ny tjenesteplattform for Altinn? Vi har nå en fast stilling som forretningsnær virksomhetsarkitekt med produkteierskap i seksjonen Forretningsutvikling. Altinn.no har nylig fått et nytt design. Det nye Altinn-designet er jobbet fram over lang tid, med metodisk grunnarbeid hvor vi har brukt innsikt om brukernes behov aktivt. Nå starter jobben med å modernisere tjenestene i Altinn også. Dagens tjenesteutviklingsløsning går mot end-of-life, og skal erstattes av en ny og moderne løsning (Altinn Tjenster 3.0). Vi har nå behov for en engasjert og dyktig ressurs som kan ta en lederrolle i dette arbeidet med fremtidens offentlige tjenesteplattform.

Arbeidsoppgaver

 • produkteier for produktteam med ansvar for videreutvikling av Altinn, analysere og strukturere brukerbehov
 • sikre best mulig kundeopplevelse i de digitale kundereisene
 • delta i arkitekturstyring og modellering
 • kontinuerlig forbedre våre løsninger
 • delta i vår satsning Innovation@Altinn
 • identifisere nye anvendelsesområder for forretningsområdene til DIG
 • deltagelse i utarbeidelse, foredling og iverksettelse av Altinnstrategien og dens handlingsplan

Kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå, f.eks innen it-fag, virksomhetsarkitektur, eller design Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • må ha god kompetanse om virksomhetsarkitektur og digitalisering
 • må ha gode samarbeidsevner, med evne til å lede
 • må kunne kommunisere tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig
 • bør ha vist evne til å se muligheter, sette mål og beskrive utviklingsbehov knyttet til digitalisering
 • bør ha erfaring med agil utviklingsmetodikk og tverrfaglige team
 • bør ha kunnskap om UX, tjenestedesign og design thinking
 • bør ha erfaring med TOGAF eller annet metodeverk
 • kjennskap til digitaliseringspolitikken, de nasjonale felleskomponentene og samhandlingsarenaene i offentlig sektor er en fordel

Egenskaper

 • meget stor grad av faglig selvstendighet
 • bidra til god kompetansedeling og kommunikasjons- og informasjonsflyt internt i avdelingen
 • bidra til et godt samarbeidsklima
 • være proaktiv, ideskapende og kreativ
 • flink til å skape gode relasjoner både internt og eksternt
 • flink til å se sammenhenger og nye muligheter
 • uredd og komfortabel med å snakke til forsamlinger

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Arbeidssted vil være Brønnøysund, men arbeidssted ved vårt kontor i Oslo kan også vurderes.

Stillingen er fast og for tiden plassert ved Avdeling for Digitalisering. Den er avlønnet som seniorrådgiver med årslønn kr. 558 500 - 838 300 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte personer. Det blir trukket 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

For å bli vurdert som søker må du legge ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Andreas Gjertin Rafaelsen
Underdirektør
Kristine Aasen
Underdirektør

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no