Virksomhetsarkitekt til Velferdsteknologiprogrammet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du en engasjert arkitekt som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren? 

Direktoratet for e-helse skal bidra til en forutsigbar IKT-utvikling og ivareta en strategisk styring og samordning av IKT-området for hele helse- og omsorgssektoren. Avdeling utredning og strategi er ansvarlig for forvaltning av den nasjonale e-helsestrategien i samarbeid med virksomheten og sektoren for øvrig.  

Du vil som virksomhetsarkitekt få en sentral rolle i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet som skal realisere målene om utbredelse av velferdsteknologiske tjenester i Norge. Du vil være en del av et meget kompetent og tverrfaglig team, og jobbe overordnet og konkret med løsningsdesign for helhetlig samhandling og fremtidens digitale løsninger for helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet skjer i tett samarbeid med aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Velferdsteknologiprogrammet. Velferdsprogrammet ledes av Divisjon strategi. Din organisatoriske tilhørighet vil for tiden være i Avdeling arkitekturstyring i Divisjon styring og standardisering. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Du vil

 • bidra strategisk til å forme løsninger som skal bli sentrale for hele helse- og omsorgstjenesten
 • ha ansvar løsnings- og informasjonsarkitektur i Velferdsteknologiprogrammet
 • ha ansvar for at arkitektur innen velferdsteknologi utvikles i henhold til, og i synergi med, nasjonale arkitekturprinsipper
 • ha en sentral rolle i å ivareta behov på områder med høy grad av kompleksitet
 • ha ansvar for selvstendige områder innen velferdsteknologiprogrammet
 • være i tett dialog med våre samarbeidspartnere
 • arbeide med sentrale aktører i helse- og omsorgssektoren og næringslivet 

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • Relevant utdanning innen informasjonsteknologi fra høgskole eller universitet, minimum masternivå
 • Minst fem år relevant arbeidserfaring som arkitekt der du har jobbet med utforming av informasjonsarkitektur og løsningsarkitektur
 • Arbeidserfaring med arkitekturarbeid innen virksomheter med stor kompleksitet og høye krav til sikkerhet
 • God kunnskap og erfaring med interoperabilitet og samhandling
 • God teknologierfaring og evne til analytisk tilnærming
 • Erfaring med valg og vurdering av teknologi og programvareprodukter
 • Erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanningsnivå.

Vi ønsker også at du har

 • God kjennskap til teknologi som IoT (tingenes internett), skyløsninger og IKT-infrastrukturer
 • Erfaring med velferdsteknologi
 • Erfaring med arkitekturrammeverk som TOGAF eller lignende
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy for modellering av informasjons- og løsningsarkitektur
 • Forståelse for endringsprosesser knyttet til implementering av IKT i store komplekse systemer med høye krav til sikkerhet
 • Kjennskap til helse- og omsorgssektoren

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evne til å arbeide selvstendig, strukturert og analytisk. Videre må du like utfordringer, trives med høyt aktivitetsnivå og å ta initiativ og ansvar. For å lykkes i stillingen må du ha evne til å samarbeide, kommunisere og bygge relasjoner både med interne og eksterne samarbeidsaktører.

Personlig egenhet vil bli tillagt vekt. 

Vi tilbyr

 • Stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364) og årslønn som tilsvarer kr 607 700 - 922 300 (lønnstrinn 68-85), - 87), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Gode seniorordninger fra 62 år
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. 

Mangfold i Direktoratet for e-helse

Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. 

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. 

Kontaktpersoner

Norunn Elin Saure
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 913 22 312

Hvem er Direktoratet for e-helse?

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.