Virksomhetsarkitekt til utvikling av viktige samfunnsoppgaver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en fremoverlent IT-arkitekt innenfor områdene virksomhets- og informasjonsarkitektur. Du vil koordinere arbeidet med digitalisering av arbeidsprosesser og effektiv bruk av NVEs unike datakilder på tvers av hele organisasjonen.

Stillingen som IT-arkitekt er nyopprettet og vil være knyttet til seksjon for systemutvikling i Administrasjonsavdelingen. Du vil jobbe tett sammen med både utviklingsmiljøene og de fleste fagavdelingene i NVE.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge prosesser og informasjonsbehov
 • Samarbeide med prosesseiere, informasjonseiere og IKT-miljøene i NVE
 • Identifisere muligheter og potensiale for økt digitalisering
 • Etablere eierskap til masterdata og øke datakvaliteten og gjenbruk av informasjon
 • Etablere fremtidig arkitektur på ulike områder (prosess, informasjon, system, etc.)
 • Eksternt samarbeid med aktører i våre bransjer om felles informasjonsarkitektur
 • Prosjektledelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og relevant erfaring som rådgiver og/eller virksomhetsarkitekt/informasjonsarkitekt
 • God IKT-kompetanse, helst ulike områder i bredden fra utvikling til drift og tjenesteleveranse
 • God forståelse for hvordan teknologi og funksjonalitet kan brukes for å understøtte forretningsprosesser
 • God generell kompetanse innen virksomhets- og informasjonsarkitektur, gjerne med spesialisering innenfor enkelte arkitekturområder
 • God evne til å formidle arkitektur- og løsningskonsepter til ulike målgrupper
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk

Fordelaktig (men ikke et krav)

 • Erfaring med omstillingsprosesser
 • Erfaring fra eller interesse for prosjektledelse
 • Kjennskap til ett eller flere av NVEs virksomhetsområder

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk og ryddig – evne til å håndtere mye informasjon
 • God til å se helheten, abstrahere og konkretisere
 • God på samarbeid og kommunikasjon
 • Evne til selvstendig problemløsning
 • Nysgjerrig og med interesse for både prosesser og tekniske systemer/informasjon
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder
 • Et sterkt fagmiljø med høyt kvalifiserte og dyktige kollegaer
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid, trening i arbeidstiden)
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Kurs/kompetanseheving
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidssted i flotte lokaler sentralt på Majorstua

Stillingene lønnes om rådgiver/seniorrådgiver eller som overingeniør/ senioringeniør (1434/1364 eller 1087/1181) etter det offentlige regulativ, for tiden kr. 650 000 – 830 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Annen informasjon 

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Legg ved vitnemål og vitnemål elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Arne Bjørn Mildal
Telefonnummer: (+47) 93003452
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62
Åge Eilertsen
Telefonnummer: (+47) +4799018133

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger