Virksomhetsarkitekt til Norges største IT prosjekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er i ferd med å digitalisere jernbanen og med vårt ERTMS prosjekt etableres fremtidsrettede løsninger togframføring, signalsystemer og tilhørende løsninger som IT. Prosjektet går over mange år og treffer vår virksomhet og vårt eksisterende IT landskap bredt. Vi søker derfor en Viksomhetsarkitekt eller IT arkitekt for å ivareta at dette implementeres på en god måte i vår arkitektur.

Som Arkitekt i ERTMS vil du ha ansvaret for å utvikle og forme vår arkitektur og løsninger i møte med våre leverandører sett opp imot våre IT landskap, målbilder og prinsipper. Du vil få bredde i hverdagen, og jobbe med forretningsarkitektur, integrasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur og spennende teknologi. I denne rollen vil du sitte i førersetet for hvordan den nye arkitekturen vil være. Du vil jobbe i en enhet med dyktige interne og eksterne ressurser.

Stillingen er i første omgang rettet mot å jobbe i ERTMS prosjektet, men du vil være en del av vårt felles sentrale arkitekturteam og ha mulighet til å bidra på andre spennende områder og prosjekter som vi kjører. Arkitekturteamet er i dag på seks personer og stillingen rapporterer til Sjefsarkitekt for Bane NOR.

Bane NOR har et viktig samfunnsoppdrag der digitalisering og nye løsninger står sentralt. Du kan være med på å skape fremtidens jernbane.

Arbeidsoppgaver
 • Inneha IT arkitekturansvar for ERTMS prosjektet
 • Gjennomføre analyser og utarbeide arkitekturanbefalinger
 • Bidra på kravspesifisering og evaluering av leverandører
 • Evne til å sette seg inn i det tog faglige domenet
 • Sørge for gode vurderinger når det gjelder bruk og gjenbruk av eksisterende løsninger og informasjon i Bane NOR
 • Kommunisere og forankre arkitektur i prosjekt og organisasjonen forøvrig
 • Være en del av Bane NOR sin sentrale arkitekturgruppe og bidra til et sterkt faglig miljø på arkitektur i Bane NOR
 • Jobbe med verdikjeder, integrasjoner og grensesnitt
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå – Helst Master i IKT, Bachelor eller tilsvarende
 • 10 år pluss erfaring fra IT bransjen, og gjerne som konsulent
 • Solid erfaring med arkitekturarbeid i større organisasjoner og i store prosjekter
 • Både bred og dyp erfaring med arkitekturarbeid og være faglig sterk
 • Kjennskap til IT arkitekturrammeverk som TOGAF og gjerne sertifisert
 • Erfaring med oppfølging av leverandører
 • Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Har en strukturert og metodisk tilnærming til arkitekturarbeid, og er analytisk
 • Meget gode kommunikasjonsegenskaper
 • Er god på å se helheten
 • Genuint interessert i ny teknologi
 • Liker ansvar og må kunne drive prosesser
 • Behersker å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er beslutningsdyktig
 • Du må være imøtekommende og serviceorientert
Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eikeland
Telefonnummer: 46863913
Morten Moe
Telefonnummer: 99259057
Per Gauslaa
Telefonnummer: 97775649

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon