Virksomhetsarkitekt i Statens vegvesen – er det deg?

To virksomhetsarkitekter

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Statens vegvesen har store ambisjoner for bruk av ny teknologi, digitalisering og tilgjengeliggjøring av data og tjenester. Både i og utenfor virksomheten vår skjer store endringer, som krever et strategisk fokus. Virksomhetsarkitektur er et prioritert område i Statens vegvesen. Vi styrker nå arkitekturfunksjonen ytterligere gjennom et eget prosjekt, som skal gi etaten et godt fundament for helhetlig tilnærming til utvikling og digitalisering.

Vi søker deg som vil være med på å forme framtidas Statens vegvesen. Hvordan løser vi det viktige samfunnsoppdraget vårt best mulig? Ved hjelp av ny teknologi og forståelse for behov og endringer i samfunnet, skal vi oppfylle virksomhetens verdier og mål. 

Vi tilbyr spennende utfordringer i en av Norges mest fremtidsrettede etater. Her er det store muligheter for deg som har lyst til å påvirke teknologibruken og digitaliseringen innen samferdselssektoren!

Vi har nå to ledige stillinger som inngår i et team av dyktige virksomhetsarkitekter. Arbeidssted for de to stillingene er i Trondheim og Drammen. I Trondheim holder vi til i Teknobyen Innovasjonssenter. Her bygger vi opp et IT-miljø som skal jobbe med kompetansemiljøer innen Drift og vedlikehold og Transport og samfunn. I Drammen har vi splitter nye lokaler i Drammen stasjon Business Center – se www.dbc.no.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe i skjæringspunktet mellom fagsiden og IT, bidra til at vi utfører samfunnsoppgavene våre på en optimal måte
 • Bidra i operasjonalisering av virksomhetsarkitektur i etaten - etablere og forvalte virksomhetsarkitekturen som en fagekspertise
 • Etablere og forvalte etatens arkitekturprinsipper, målbilder og planlegge veikart for migrering
 • Bistå i porteføljestyringen av utviklingstiltak og eksisterende systemportefølje

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning på masternivå. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Erfaring fra følgende områder er ønskelig og vil vektlegges

 • utarbeidelse av strategier, målbilder og veikart samt forvaltning av virksomhetsarkitektur
 • bruk av rammeverket TOGAF og tilpasning av dette til virksomheter
 • noen av følgende områder er en fordel; Forretningsarkitektur, virksomhetsarkitektur, digitalisering av offentlig sektor
 • ulike analyser av virksomhetsarkitekturen

Arbeidsoppgavene krever at du har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. Det er en fordel om du er glad i og har erfaring fra å fasilitere workshops.

Vi ser etter deg som er analytisk, strukturert og har god organisasjonsforståelse. Vi tror du beskriver deg selv som initiativrik og fleksibel, med høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne. Det er viktig for oss at du er selvstendig, men også at du jobber godt i team. Vi tror du er flink til å bygge tillit og opptatt av gode relasjoner.

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidsplass for deg som er samfunnsengasjert og motivert for å bidra i utviklingen av samferdselsområdet
 • faglige utfordringer og trivelige kolleger i et meget kompetent fagmiljø
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i lyse og fine kontorlokaler, med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer kvinner spesielt til å søke på stillingene.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Kontaktpersoner

Robert Nystad
Virksomhetsarkitektur
Mobil: 480 34 790

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger