Virksomhetsarkitekt digitalisering

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for Teknologi og mobilitetstjenester er en del av Avdeling for Strategi og Utvikling og har et overordnet ansvar for å utvikle AtBs strategier for teknologiutvikling og gjennomføre utviklingsprosjekter i tråd med denne strategien. 

Vi ser etter deg som forstår virksomhetens behov og brukernes perspektiver og ønsker å ta et helhetlig ansvar. Du evner å kommunisere arkitekturvalg med beslutningstakere, teknologer og brukere, og trives i skjæringspunktet mellom virksomhetsutvikling og teknologi. Du ønsker å bygge opp en virksomhetsarkitektur som muliggjør digital innovasjon. 

De store teknologitrendene som elektrifisering, digitalisering, automatisering er på full fart inn i kollektivsektoren. Sammen med nye digitale tjenesteplattformer gir dette helt nye muligheter for hva vi kan tilby kundene våre framover. For å lykkes i dette trenger vi en virksomhetsarkitekt med interesse for framtidens mobilitetsløsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av AtBs strategier for teknologi og mobilitetstjenester
 • Utvikling av AtBs metodikk for virksomhetsarkitektur, tjenestedesign og brukerinvolvering for smidig utvikling
 • Utforming av funksjonell målarkitektur og veikart for videre digitalisering av AtBs prosesser
 • Veksle mellom å arbeide strategisk med virksomhetsarkitektur og delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra ide til innføring

Kvalifikasjoner

 • Master i IT, eventuelt annen relevant lengre erfaring/utdanning
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Erfaring med utvikling av virksomhetsarkitektur
 • Kunnskap om prosjektmetodikk og sikkerhet
 • Gjerne erfaring med sanntidssystemer, billettering eller andre digitale tjenester knyttet til mobilitet
 • Gjerne erfaring med offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger
 • Strukturert og analytisk
 • Fleksibel og initiativrik med evne til å sette tanker og ideer ut i handling
 • Samarbeids- og resultatorientert med stor gjennomføringskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Genuin interesse for teknologiutvikling

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort utviklingspotensial og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Tom Nørbech
Seksjonsleder teknologi og mobilitetstjenester
Telefonnummer: +47 90 89 68 51

Hvem er AtB?

AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

 

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2017 for ca. 1,5 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.