Virksomhetsarkitekt- Digitalisering og teknologi

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.    Kan du bane vei for en grønnere hverdag og oppgradere reisegleden for tusenvis av nordmenn?   Virksomhetsarkitekt – Digitalisering og teknologi

Arbeidsoppgaver

Vi søker flere drivende, motiverte og målbevisste virksomhetsarkitekter som kan sette digitale fotavtrykk i organisasjonen. Som Virksomhetsarkitekt hos oss vil du være med på å utvikle og forme vår arkitektur og IT-landskap sammen med dyktige interne og eksterne ressurser. Videre kan vi love deg en variert og interessant hverdag, hvor du vil hjelpe forretningen å utforme konsepter, finne gode løsninger for å bruke leverandørmarkedet på en smart måte, utvikle arkitektur og finne teknologiske løsninger. Du vil bidra i prosjekter på tvers av organisasjonen, og ha en viktig rolle i arbeidet som pågår rundt etablering av arkitekturstyring og porteføljestyring av digitaliseringsprosjekter.   Bane NOR bygger en arkitekturfunksjon som i stor grad skal være en rådgiver for organisasjonen og vi søker deg som ønsker å hjelpe forretningssiden å lykkes med sine mål, samtidig som det langsiktige og helhetlige IT perspektivet er ivaretatt. Vi håper du brenner for innovasjon og nytenkning, samtidig som du er resultatorientert. Hos oss vil du komme til et godt arbeidsmiljø, og ta del i team med fagsterke ressurser innen IT.   Er du klar for å få fremtidens jernbane til å gå på skinner?  Da må du lese videre!

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utvikle IT-porteføljen i henhold til organisasjonens strategier og mål
 • Tett samarbeid med prosjektledelse for å utarbeide konseptforslag før prosjektoppstart
 • Du vil følge opp prosjektporteføljen fra et arkitekturperspektiv
 • Være pådriver for digitalisering og forbedringer
 • Videreutvikle arkitekturfunksjonen og porteføljestyringen av digitaliseringsprosjekter
 • Kartlegge og dokumentere arbeidsprosesser og teknologi støtte
 • Delta i strategiarbeid og planlegging av prosjekter/programmer
 • Kvalitetssikre arkitekturvalg

Personlige egenskaper

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå – Helst Master i IKT, Bachelor eller tilsvarende
 • 5 år pluss erfaring fra IT bransjen og gjerne som konsulent
 • Erfaring med arkitekturarbeid i prosjekter og andre endringsprosesser
 • Faglig sterk på ett eller flere arkitekturområder
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha en meget god formuleringsevne
 • Erfaring fra arbeid i større organisasjoner er en fordel

Vi tilbyr

 • Opptrer profesjonelt og serviceorientert
 • Kommuniserer godt og er løsningsorientert
 • Tar initiativ og gjennomfører
 • Er analytisk og strukturert
 • Har genuin interesse for ny teknologi
 • Er engasjert og målbevisst 

Vi tilbyr Hos Bane NOR får du spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et selskap som stadig vokser på IT. Det er gode utviklingsmuligheter, og vi setter pris på deg som tørr å ta sjansen til å skinne i viktige prosesser. Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø, som deler et stort engasjement for IT og den nyeste teknologien.   Er du klar for å løfte miljøet med din teknologi? Dersom du vil vite mer om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med vår rekrutteringspartner Experis IT; ida.charlotte.fehn@no.experis.com eller telefon, 93 43 77 17 .

Kontaktpersoner

Ida Charlotte Fehn
Rådgiver
Telefonnummer: 93437717

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger