Vindkraftingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

På vegne av Fosen Vind DA er Statkraft i full gang med byggingen av Europas største vindpark, fordelt på parkene på Fosen, Hitra og Snillfjord. Etter at vindparkene har vært på drift de to første årene skal Statkraft, region Midt-Norge, overta totalansvaret for videre drift av vindparken. For mere informasjon, www.fosenvind.no.

Forretningsområdet Produksjon i Statkraft har ansvar for drift og vedlikehold av alle Statkraft sine vannkraft-, vindkraft- og fjernvarmeanlegg. Region Midt-Norge har ansvar for vann og vindkraftanlegg i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Anleggene blir driftet av fem kraftverksgrupper i samarbeid med regionskontoret i Gaupne. Denne stillingen vil være tilknyttet teknisk avdeling, og jobbe med vedlikehold/drift av vår vindparkportefølje.

Oppmøtested for stillingen vil være Trondheim, det må påregnes høy tilstedeværelse på Fosen i prosjektperioden av vindparkene.

Din rolle:

 • Bidra til et høyt HSSE fokus
 • Bidra til kvalitetssikring og idriftsettelse av vindturbinene i Fosen prosjektene, samt oppfølging av garantier mot leverandører
 • Gi driftstøtte og delta i vedlikeholdsplanlegging av maskintekniske installasjoner
 • Yte teknisk bistand når det gjelder inspeksjoner, tilstandsvurdering og vedlikehold
 • Lede og delta i prosjekter i forbindelse med rehabilitering

Din profil:

 • Høyere teknisk utdanning (bachelor/master)
 • Bred erfaring og kunnskap innen roterende maskineri og forståelse for energiproduksjon fra vindkraft
 • Høy gjennomføringsevne og resultatorientert
 • Evne til å planlegge, gjennomføre og dokumentere tekniske utbedringer
 • Interesse for vindkraft teknologi
 • Arbeider selvstendig, analytisk, strukturert og planmessig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være kundefokusert og løsningsorientert
 • Fleksibel med tanke på reisevirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt
 • Inneha sertifikat for personbil
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Du må trives i en variabel arbeidshverdag og være en positiv bidragsyter til det kontinuerlige forbedringsarbeidet som skjer i hele organisasjonen.  

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping.
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger.

For å søke, veld hvilken avdeling du ønsker å søke deg til: 

Region Midt-Norge: https://statkraft.easycruit.com/vacancy/2189831/44531?iso=no

Region Midt-Norge, Vind: https://statkraft.easycruit.com/vacancy/2189831/146755?iso=no

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.