Vil du være styrende i Altinns videre utvikling?

Løsningsansvarlig Altinn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for digitalisering (DIG) er en spennende, samfunnsviktig og faglig utfordrende arbeidsplass, kjennetegnet av høy kompetanse, stor intensitet, bred kontaktflate og samarbeid både med store deler av offentlig sektor, næringsliv og sterke teknologimiljøer.

DIG har ansvaret for Altinn som nasjonal samhandlings- og integrasjonsplattform for utveksling av data i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Vi har også ansvar for det nasjonale informasjonsforvaltningsarbeidet, drift og forvaltning av SERES, Felles Datakatalog, samt grensesnitt mot registre og andre felleskomponenter. Vi har nå ledig stilling i stab som løsningsansvarlig for Altinn.

Arbeidsoppgaver

 • ansvarlig for produktstrategi, målbilde og veikart for Altinn plattformen
 • håndtering og prioritering av behov for videreutvikling
 • bidra til smidig og effektiv videreutvikling av Altinns produkter og derigjennom være premissleverandør til relevante prosesser som endrings- og utviklingsprosess
 • representere Altinn i Skates relevante fora
 • videreutvikle virksomhetsarkitektur i samarbeid med forretningssiden

Kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå innen IT. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • erfaring med strategiarbeid i offentlig sektor
 • erfaring fra å jobbe med IT som en forretningsmessig muliggjører sammen med forretningssiden
 • erfaring med informasjonsarkitektur - governance og -modellering
 • erfaring fra IT-drift og -utviklingsorganisasjoner
 • god teknisk forståelse av relevant teknologi, og de mulighetene som ligger i teknologien
 • gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Egenskaper

 • forretningsorientert med evner til å se det store bildet
 • evne til å forstå og strukturere komplekse problemstillinger og omsette dette til så enkle løsninger som mulig
 • evne til å se muligheter, sette mål og beskrive utviklingsbehov knyttet til digitalisering
 • ansvarsbevisst og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • proaktiv med evne og vilje til å drive kontinuerlig forbedring
 • god til å lede andre, kommunisere og engasjere

Vi tilbyr

 • stillingsbrøk: 100%
 • arbeidsoppgaver som betyr noe for samfunnsutviklingen
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Arbeidssted vil være Brønnøysund, men arbeidssted ved vårt kontor i Oslo kan også vurderes.

Stillingen er fast og avlønnet som seniorrådgiver med årslønn kr. 745 600 - 838 300 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte personer. Det blir trukket 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

En arbeidsplass med stort mangfold

Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

For å bli vurdert som søker må du legge ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Cathrine Holten
Avdelingsdirektør

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no