Vil du være prosjektleder i en spennende organisasjon med betydelig potensiale?

Prosjektleder Eiendom

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Politiets Fellestjenester (PFT) har blitt tildelt ansvar for anskaffelse, forvaltning, drift og vedlikehold av etatens bygningsmasse. Ansvarsområdet dekker hele landet og omfatter vel 700.000 leide kvadratmeter fordelt på ca. 320 lokasjoner.

Vi søker etter en prosjektleder med solid faglig tyngde innen fagområdet og kan vise til gode resultater fra komplekse prosjekter. Du har en formidlingsevne over snittet både skriftlig og muntlig og du henter energi ved å lede sammen med andre. Hvis du i tillegg drives av spennende arbeidsoppgaver med stor betydning for samfunnet, så kan dette være muligheten du har ventet på.

Stillingen vil organisatorisk være plassert innen tjenesteområde Eiendom, seksjon for Eiendomsutvikling. Du vil rapportere til seksjonsleder, og vil ha stor kontaktflate mot blant annet eiendomsmarkedet, bygg- og anleggsbransjen, Justis- og beredskapsdepartementet, lokale myndigheter og Politidirektoratet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av komplekse eiendomsprosjekter i Politiet ift behovskartlegging, ombyggingsprosjekter, sikkerhetsprosjekter og innleie av ny eiendom
 • Analysere og utrede investeringer i prosjekter i et livsløpsperspektiv
 • Ivareta eiers rolle for oppfølging av konsesjoner, byggherreansvar, myndighetskrav etc.
 • Oppfølging av kunder og rådgivning til etaten
 • Forhandling og kontraktsoppfølging av leverandører/utleier
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid for profesjonalisering, standarisering og kundeorientering
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innenfor relevante fagområder som: bygg og anlegg, eiendomsforvaltning, prosjektledelse, prosjekteringsledelse
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning på masternivå
 • Erfaring fra prosjektledelse av utbyggingsprosjekter er nødvendig
 • Det er en fordel med erfaring fra eiendomsforvaltning og/eller sikkerhetsprosjekter
 • Det er ønskelig med erfaring/ kjennskap til FDV-systemer innen Eiendom samt kjennskap til offentlige anskaffelser
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Du må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres

 

Egenskaper

Du må være helhetsorientert og evne å se sammenhenger mellom ulike dimensjoner i prosjektet. Du har en resultat- og prosessorientert arbeidsmåte og du er trygg på å ta beslutninger. Du har gjennomføringsevne og kan drive prosesser frem til beslutning. Du er god på selvledelse, er drivende og initativrik, har godt humør og opprettholder gode relasjoner til de rundt deg.

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi. 
 • Gode arbeidsbetingelser, blant annet medlemskap i Statens pensjonskasse (se SPK.no for mer informasjon)
 • Lønn etter avtale som sjefingeniør/ seniorrådgiver i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.

 

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette vil det i så fall bli varslet om.

Kontaktpersoner

Irene Gran
Leder eiendomsutvikling Norge

Hvem er Politiets Fellestjenester?

I løpet av de neste årene vil Norge få et bedre og mer moderne politi. Politireformen innebærer store og gjennomgripende endringer. Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. 

Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.