Vil du være nøkkelen i utviklingen av det fjernstyrte tårnsystemet?

Teknisk løsningsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å forme og integrere bruk av høyteknologiske 360° kameraer med infrarød teknologi, avansert billedbehandling, bevegelsesdeteksjon, augmented reality, sammen med høykvalitets-sensorer, kommunikasjonsløsninger og server-baserte sikkerhetskritiske og komplekse flygekontrollsystemer? 

https://avinor.no/en/avinor-air-navigations-services/services/remote-towers/ 

Avinor gjennomfører nå verdens største satsning på kontrolltårn. Vi skal etablere en løsning, hvor tårn på 15 flyplasser blir erstattet av teknologi som gjør det mulig å operere flyplassene i et tårnsenter i Bodø. Senteret blir det største av sitt slag i verden, og skal integrere banebrytende ny teknologi for å muliggjøre fjernstyrte tårntjenester. Avinor Flysikring har inngått en avtale med Kongsberg Gruppen om utvikling og installasjon av løsningen. Kongsberg Gruppen har tatt frem helt ny kamera- og sensor-teknologi, for bruk på flyplassene. Utviklingsprosjektet tester nå en første versjon, men går snart over i en fase hvor systemet skal videreutvikles. Løsningen skal innen kort tid integreres på mange flyplasser og ha funksjonalitet som vil revolusjonere tårntjenesten.  

Interessert? Da vil du kunne få nøkkelrollen teknisk løsningsarkitekt, som inngår i utviklingsprosjektet for fjernstyrte tårnsystemer. Stillingen er plassert i Tårnsystemer, som er en nyopprettet avdeling,  for å forvalte og videreutvikle teknologi brukt i Avinor Flysikrings tårn og sentre. I utviklingsprosjektet vil man jobbe tett med tekniske og operative fagmiljøer og leverandørene. Senere vil man delta i forvaltning og videreutvikling av fjernstyrte tårnsystemer og nye prosjekter. 

Stillingen vil ha arbeidssted i Bjørvika under prosjektets gjennomføring, men vil på sikt ha sin tilhørighet i Tårnsystemer på Oslo kontrollsentral, Røyken. Vi sørger for at du vil få opplæring, og spennende oppgaver med å forme og videreutvikle vår satsning innen det fremtidige fjernstyrte tårnsystemet. Vi bygger et godt og sterkt teknologisk fagmiljø for tårn, som du vil bli del av og kan være med å utvikle og forme. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:  

 • Teknisk løsningsarkitekt for å integrere ny teknologi innen fjernstyrte tårnsystemer 
 • Delta som teknisk ansvarlig i utviklingsprosjektets lederteam 
 • Delta i forvaltning og videreutvikling av våre systemer,  i henhold til god praksis for systemutvikling i deler eller hele livssyklus: 

Krav / spesifikasjoner

 • Design 
 • Integrasjon 
 • Verifikasjon 
 • Konfigurasjonsstyring
 • Kvalitetssikring/prosess
 • Sikkerhetsaktiviteter 
 • Dokumentasjon 

Vi søker etter deg som har: 

Tung erfaring innen design og realisering av komplekse IT-systemer, spesielt systemintegrasjon (f.eks. DDS, OLDI) av distribuerte systemer og nettverk 

Kompetanse innen system og softwareutvikling for sikkerhetskritiske systemer og programvare (f.eks. IEC/ISO/IEEE standarder, ED-109A og ED-153, cybersecurity), spesielt kravspesifisering, dokumentasjon og verifikasjon 

 • Kunnskap om sensor-baserte systemer og data-fangst 
 • Erfaring med prosjektarbeid, forvaltning og utvikling av komplekse systemer 
 • Minimum 5 års relevant utdanning på universitet- eller høyskole, men lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning 
 • Analytiske evner, strategisk og løsningsorientert 
 • Evne til å ta initiativ og å gjennomføre, samt jobbe målrettet og fokusert 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeid-evner 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk 

Avinor Flysikring kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ.  

Konkurransedyktige betingelser etter avtale. Gode personalforsikringer. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering. Avinor Flysikring ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Arbeidssted vil først være i Bjørvika i Oslo, så ved Oslo kontrollsentral på Røyken. Fra Røyken er det 16 km til Asker og 15 km til Drammen. 

Avinor Flysikring er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25. 

Kontaktpersoner

Christian Raspotnig
Telefonnummer: +4746742505

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger