Vil du være med på vårt digitale løft?

Rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker deg som har kunnskap og interesse for utfordrende og spennende oppgaver knyttet til håndtering av store datamengder som blir avlevert fra offentlig sektor.

Seksjonens hovedoppgaver knytter seg til veiledning og godkjenningsarbeid overfor statlige virksomheter som avleverer papirbaserte og digitalt skapte arkiv til Arkivverket. Vi ser etter kandidater som vil bidra med nytenkning og utviklingsarbeid slik at vi kan effektivisere og videreutvikle vår oppgaveløsning.

Som ansatt i seksjonen forventes det at du bidrar inn i Arkivverkets utviklingsprosjekter og er med på å påvirke hvordan forvaltningens elektroniske arkiver skal håndteres for ettertiden.

I Arkivverkets seksjon for avlevering, er det ledig to faste stillinger. Seksjonen består per i dag av 13 ansatte lokalisert ved Arkivverkets enheter i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand og Trondheim.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har høyere teknologisk utdanning eller ingeniørfag. Gjerne innen informatikk, matematikk eller arkivfag fra universitet eller høgskole.

 

Vi vil vektlegge

  • kunnskap som er relevant for håndtering av digital informasjon og god allmenn teknologiforståelse
  • kompetanse innenfor XML, konverterings- og valideringsverktøy
  • kjennskap og interesse for nye teknologier som stordataanalyse, automatisering og kunstig intelligens
  • kandidater som kan vise til resultater innenfor både driftsoppgaver og leveranser i prosjekt

 

Ønskede personlige egenskaper

  • initiativrik og samarbeidsorientert
  • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
  • kan håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
  • nøyaktighet og evne til systematisk og resultatorientert arbeid
  • personlig egnethet for stillingen

 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver fra kr 470.000 til 580.000, avhengig av kvalifikasjoner.  For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingsinnplassering som seniorrådgiver vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi kan tilby faglig utfordrende arbeidsoppgaver, hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid med sommer- og vinterarbeidstid. Ansatte i Arkivverket har medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, Statens Pensjonskasse, med gode forsikringsordninger.

Arbeidssted for disse stillingene vil være Oslo eller Trondheim. En av stillingene ønskes fortrinnsvis besatt i Trondheim.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.

 

Til informasjon

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Kontaktpersoner

Stian Norli
fagdirektør
Telefonnummer: 995 26 196
Joachim Fugleberg
rådgiver
Telefonnummer: 988 86 586

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no