Vil du være med på en spennende digital reise?

Skyarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Skagerak Energi har som mål å være et ledende selskap i kraftbransjen, og et sterkt fagmiljø innen digitalisering og teknologi er nødvendig for å sikre vår leveranse av samfunnskritisk infrastruktur. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og etablere smidige og effektive arbeidsprosesser ved å ta i bruk ny teknologi og legge til rette for de beste plattformer og løsninger for våre virksomheter. For å styrke kompetanse og kapasitet i vår arbeid med skytjenester søker vi nå en ny medarbeider til stillingen som: Skyarkitekt, Konsern

Vi ønsker oss deg som har solid kompetanse og teknologiforståelse, og som vil lede arbeidet med utvikling av arkitektur og governance / styringsprinsipper av vår sky-plattform.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Lede etablering, forvaltning og utvikling av Skageraks skyplattform
 • Være rådgiver til våre plattform- og utviklingsteam i konsernet ift. bruk av skytjenester
 • Være bindeledd mellom forretningsområdene og IT-utvikling i anvendelse av skytjenester
 • Leder og delta i praktisk og teknisk governance av skytjenester
 • Delta aktivt i vår pågående satsing på migrering til skytjenester
 • Lede konsernets Cloud Center of Excellence (CCoE)

Din profil:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • Erfaring med skyløsninger, fortrinnsvis Azure
 • Erfaring med Cloud Governance, og nettverk og sikkerhet i skyløsninger
 • Kjennskap til DevOps, kontinuerlig leveranse, moderne skyverktøy og plattformer
 • Proaktiv, engasjert og løsningsorientert
 • Evne til å ha lederansvar for team og prosesser
 • Selvstendig med en strukturert og ryddig arbeidsform
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til Seksjonssjef Digitalisering og Teknologi Espen Behring, telefon 934 47 312 eller e-post espen.behring@skagerakenergi.no

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

Kontaktpersoner

Espen Behring
Seksjonssjef Digitalisering og Teknologi
Mobil: 934 47 312

Hvem er Skagerak Energi AS?

Skagerak Energi AS er et av landets ledende energikonsern med over 600 ansatte. Skagerak produserer og distribuerer strøm og fjernvarme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de fire heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Energipartner.

Skagerak Energi skal være en viktig aktør i energiløsninger som skal bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i industrien, transportsektoren, landbruket og samfunnet ellers.

Skagerak eies av Statkraft og de største kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn.