Vil du være med på å videreutvikle våre prosesseringsløsninger?

Tech Lead / C++ systemutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten søker en C++ programmerer som kan være med og videreutvikle tjenestens løsninger for prosessering av datakommunikasjon. Hvis du er drevet av å løse problemer, liker å jobbe med ny teknologi og ikke er redd for å ta tak i nye problemstillinger - da er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgavene i denne stillingen vil i all hovedsak være utvikling av C++ programvare på Linux innen fagområdene protokollanalyse, sanntidsprogrammering og distribuerte systemer.

Som en del av et DevOps-milø vil du jobbe tett med systemadministratorer og andre systemutviklere for å bidra til oppdatering og vedlikehold av våre produksjonssystemer.

Er du nyutdannet med den rette fagkombinasjonen?

Da ønsker vi gjerne at du søker. Vi kan love deg en unik erfaring som vil hjelpe deg videre i karrieren. 

For spesielt kvalifiserte kandidater er det mulig å gå inn som Tech Lead. Som Tech Lead vil du i tillegg til utviklingsoppgavene lede utviklingsteamet og ha ansvar for utvikling og vedlikehold av kontorets programvareportefølje. 

Ettersom det å inneha oppdatert fagkunnskap er vesentlig for å kunne løse arbeidsoppgavene, vil det bli satt av tid og ressurser til å holde seg faglig oppdatert i form av videreutdanning, kurs og konferanser.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse.

Stillingen er ved Forsvarets stasjon Ringerike, som driver innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet. Stasjonen er kanskje et av landets mest spennende og komplekse tekniske anlegg under vekst, og ligger lokalisert nær Hønefoss, 6 mil utenfor Oslo. Stasjonen ligger i et fint friluftsområde som legger til rette for både frisk luft og trening i arbeidstiden. I tillegg kan det være mulig å leie leilighet igjennom jobben.     

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av C++ programvare for prosessering av datakommunikasjon
 • Utføre koderevisjon og deployering av programvare
 • Delta i design og arkitekturprosesser
 • Bistå med systemdokumentasjon

Tilleggsoppgaver for Tech lead:

 • Ansvar for kontorets utviklingsoppgaver og lede utviklingsløpene
 • Koordinere med andre enheter innen fagområdet

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • For systemutvikler (overingeniør):
  • Bachelorgrad (eller tilsvarende nivå) innen informatikk, datakommunikasjon eller annet relevant fagområde. Lang relevant erfaring eller utvist realkompetanse innen fagområdet, med god resultatoppnåelse, vil etter vurdering kunne kompensere for manglede formell utdanning
  • Generell erfaring med moderne C++ programmering
  • Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk
 • For Tech Lead (senioringeniør):
  • Mastergrad (eller tilsvarende nivå) innenfor informatikk, datakommunikasjon eller annet relevant fagområde. Utvist realkompetanse innen kontorets arbeidsområde, med god resultatoppnåelse, i tillegg til relevant bachelorgrad, kan kompensere for manglende formell utdanning
  • Meget god kunnskap om moderne C++ programmering
  • Flere års erfaring med moderne C++ programmering innen relevante fagområder
  • Gode språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk

Det er ønskelig med erfaring innen:

 • Datakommunikasjon og nettverksprotokoller
 • Linux systemutvikling
 • Utvikling av programvare for distribuerte systemer
 • Utvikling av web-applikasjoner
 • Testdrevet utvikling
 • For Tech lead er det ønskelig med erfaring innen prosjektledelse og smidige utviklingsmetoder

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi ser etter en person som:

 • Har analytiske evner
 • Har evne til nytenkning og kreativitet
 • Har god vurderingsevne
 • Har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (1087) / Senioringeniør (1181)
 • Lønn: (lønnstrinn 58 – 70) for overingeniør / (lønnstrinn 68 – 75) for senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted: Ringerike

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 32 17 72 33

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger