Vil du være med på å videreutvikle vår anskaffelsesavdeling og styrke vårt fagmiljø innen IKT-anskaffelser?

Senior Anskaffelsesrådgiver IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en senior IKT anskaffelsesrådgiver som vil være med på å videreutvikle vår anskaffelsesavdeling og styrke vårt fagmiljø innen IKT-anskaffelser.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Kabel og IKT anskaffelser (BNC) i divisjon Bygg og Anlegg. Bygg og anlegg sin hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre, som innebærer oppfølging av HMS, kostnad, tid, risiko og kvalitet i byggeprosjektene.

Avdelingen (BNC) har ansvar for alle anskaffelser, kontraktsoppfølging, kategoristyring, effektivisering, koordinering og tilrettelegging innenfor IKT og kabel prosjekter. Som senior anskaffelsesrådgiver IKT vil man hovedsakelig arbeide med strategiske anskaffelser innenfor IKT, det vil være viktig at man kan se helheten i verdikjeden, lede forhandlinger og kommunisere tydelig.

Sentrale arbeidsoppgaver:  

 • Gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser innen IKT
 • Leverandørutvikling og kontraktsoppfølging
 • Rådgivning og veiledning til prosjekter innen anskaffelser
 • Lede prosess med å utarbeide kontraktstrategier
 • Ansvarlig for utarbeidelse av konkurransegrunnlag     
 • Tilbudsevalueringer
 • Delta aktivt i forbedringsarbeid, kategoriledelse og sourcing strategier

Aktuelle kandidater må ha:

 • Høyere utdanning innen økonomi, teknologi, juridisk eller IT
 • Erfaring fra strategiske innkjøp/anskaffelser, helst innenfor IKT (f.eks.  programvare, lisenser, rammeavtaler, utviklingsprosjekter, vedlikeholdsavtaler, IKT Utstyr m.m.)
 • Kompetanse og erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • For kandidater med sterk og allsidig erfaring fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeid og kommunikasjons evner
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk og løsningsorientert
 • Trives med å jobbe i team
 • Kommersiell fokusert og resultatorientert
 • Konstruktiv rådgiver
 • Evne til å tenke helhetlig og strategisk

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver i en spennende virksomhet med høyt kompetansenivå
 • Bred kontaktflate internt og eksternt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode kollegaer som støtter og utvikler hverandre
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Aktivt sosialt miljø, bedriftsidrettslag, firmahytter m.m.
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet
 • IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.
 • For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder for Kabel og IKT anskaffelser  Therese Høgseth Mork på tlf.: 952 49 933
 • For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere.

Kontaktpersoner

Therese Høgseth Mork

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger