Vil du være med på å videreutvikle sykkelbyen Lillestrøm?

Avdelings-/ overingeniør samferdsel – Plan- og bygningsavdelingen

Stillingsbeskrivelse

Sykkelbyen Lillestrøm ble kåret til Norges beste sykkelby fem ganger på rad av Syklistenes Landsforbund, men etter ti år i tet måtte vi ta til takke med andreplass i fjorårets kåring.  Nå har vi ambisjoner komme tilbake til toppen, men konkurransen blant sykkelbyene blir stadig tøffere.  Dessuten skal vi gjøre hele den nye Lillestrøm kommune til en sykkelkommune. Derfor trenger vi en person som er engasjert, som har god kunnskap og idéer om hva som skal til for å lykkes enda bedre med sykkelsatsingen. 

Lillestrøm er en by i rivende vekst, og vi ligger bare 10 minutter fra Oslo sentrum og Oslo Lufthavn. Kommunen satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet. Byen skal være god å bo, jobbe, handle, oppleve og treffe mennesker i. Gode løsninger for grønn mobilitet og samferdsel er en viktig del av den bærekraftige byutviklingen, særlig når det er forventet at vi skal klare å nå 0-vekstmålet for personbiltrafikk.

Beskrivelse av arbeidssted

Plan- og bygningsavdelingen har hovedansvar for kommunens byutvikling, areal- og samferdselsplanlegging.  Under samferdselsseksjonen hører overordnet prioritering og planlegging av veg og trafikktiltak, herunder samferdselsplanen, sykkelbyen Lillestrøm og gåstrategi. I tillegg er oppfølging av mobilitet i kommuneplan, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner viktige oppgaver.  Seksjonen har ansvar for koordinering av arbeidet overfor statlige og regionale etater og transportetater.

Utlysningen gjelder en 100 % fast stilling som avdelingsingeniør, overingeniør eller senioringeniør på samferdselsseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen. Det er per i dag 5 ansatte på seksjonen.

Arbeidssted er rådhuset i Lillestrøm, som ligger 2 minutters gange fra jernbanestasjonen.

Fra 1.1.2020 vil Skedsmo, Fet og Sørum bli sammenslått. Den nye kommunens navn er Lillestrøm kommune. I Lillestrøm kommune er denne stillingen plasser på avdeling for strategi og analyse, sammen med kommune- og samferdselsplanlegging, klima og miljø, statistikk og prognose.

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt miljø i en hektisk hverdag
 • Et godt trafikkfaglig miljø, og variert, høy kompetanse innen avdelingens øvrige ansvarsområder som blant annet er klima, miljø, kommuneplanlegging og analysearbeid.
 • Fullelektronisk saksbehandling
 • Moderne IT-verktøy, bl.a. autocad og novapoint.
 • Utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Arbeidsoppgaver tilpasses etter kompetanse:

 • Kommunens ansvarlige for sykkelbyprosjektet, h.u. koordinering og gjennomføring av sykkelprosjekt
 • Ansvar for å drive kommunens sykkelforum
 • Deltakelse i sykkelnettverk og regionale forum
 • Bidra til å markedsføre Lillestrøm som en sykkelby
 • Bidra til utforming av fremtidige regionale og lokale tiltak på sykkelvegnett og urbane mobilitetsløsninger.
 • Planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter, samt utarbeidelse av politiske saker.  
 • Deltakelse i avdelingens pågående plan- og utredningsprosesser med samferdselsfaglige råd og innspill
 • Behandling av samferdselsrelaterte henvendelser fra publikum

Vi ønsker at du

 • Er serviceinnstilt og kommuniserer svært godt muntlig og skriftlig
 • Kan arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Liker prosjektarbeid og samarbeid med andre etater, avdelinger og sektorer
 • Vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving

Krav til kompetanse

 • Relevant høyere utdannelse
 •  Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

I tillegg vil det være positivt å ha erfaring med sykkelbyarbeid, sykkelplanlegging, eventuelt utredninger innen grønn mobilitet.

Unge kandidater oppfordres til å søke på stillingen.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk innen fristen ved å trykke «søk stilling» til høyre.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist:  23.06.19

Kontaktpersoner

Kristin Dale Selvig
Plan- og bygningssjef
Telefonnummer: 66 93 84 39
Øyvind Daaland Lesjø
Seksjonsleder samferdsel,
Mobil: 951 72 229

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til våre innbyggere. Våre ansatte er den viktigste ressursen for å nå disse målene. 

Sammen med Fet og Sørum er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. Større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil bli forsterket gjennom tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.